گزارش بازار ۲۲ مهر ۹۹


 

شاخص بورس امروز  ۱۳۲  واحد مثبت  شد و به عدد  ۱،۵۷۹،۶۳۹  واحد  رسید .

حجم معاملات بازار ۱۵۵۷۴  میلیارد تومان که  ۱۰۸۹۶  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و  ۴۶۷۸  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات را به ترتیب سهم های شپنا ، خودرو ، خساپا ، وسپهر ، وبصادر ، شتران ، فولاد ، وتجارت ، وبملت ، خگستر ، اخابر ، فملی ، پترول ، ثشاهد ، وپاسار      ... داشتند .    
ـــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص شپنا ، تاپیکو ، اخابر ، شتران ، خودرو ، پارسان ، شبندر ، وپاسار ، شبریز ، شیران ، جم ، رانفور ، بورس ، پاکشو   ... بودند .

بیشترین تاثیر منفی در شاخص  کگل ، حکشتی ، کچاد ، وبملت ، وپارس ، همراه ، فارس ، وبصادر ، وامید ، پترول ، خبهمن ، سیتا ، وتجارت ، رمپنا ، خپارس ، وبانک ، خگستر ، ونیکی ، خساپا   .... بودند .

ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط نسبتا منفی و پر عرضه ای داشت . گروه های مثبت پالایشی ، فراکاب و تک سهم ها از گروه انفورماتیک ، پتروشیمی و دیگر تک سهم ها از گروه های مختلف بود .

تک سهم های مثبت هم خودرو ،‌ دی ، وپاسار ، حاسا ، حفاری ، چدن ، برکت ، دزهراوی ، دسانکو ، فولاژ ،‌ ثامید ، ثباغ ،‌ثشاهد ، غبشهر ، غسالم ، غگیلا ، غمارگ ، غمینو ، کسرا ، کترام ، شپاس ،‌ تایرا ، کبافق ، زملارد ، سفارس ، پاکشو ،‌ وپویا ، قپیرا ، اخابر و ... بودند .

بیشترین ارزش معاملات را خودرو ، پالایشی ، بانکی داشتند . ‌

ــــــــــــــــــــــــــ

در بازار پایه هم شرایط نسبتا  منفی و تک سهم ها مثبت بودند .

 

rating
  نظرات کاربران