گزارش بازار ۲ تیر ۹۹


 

شاخص بورس امروز  ۴۰۷۱۹ واحد مثبت  شد و به عدد   ۱،۳۴۱،۵۳۱  واحد  رسید .

حجم معاملات بازار ۱۷۹۹۷ میلیارد تومان که  ۱۲۴۰۶  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و  ۵۵۹۱  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار فرا بورس ۹۳۱ میلیارد تومان اوراق و صندوق معامله شد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات خگستر ۶۵۳ ، وبملت ۳۹۰ ، وتجارت ۳۵۶ ، فولاد ۳۰۶ ، اسیا ۲۹۹ ، وبصادر ۲۸۶ ، تملت ۲۵۹ ،‌ سشرق ۲۳۷ ، سبزوا ۲۰۳ ، وخارزم ۱۹۲ ، غگل ۱۹۰ ، شبندر ۱۶۶ ، خبهمن ۱۶۵ ، صبا ۱۵۹ ، شستا ۱۵۸ ، وپاسار ۱۵۴ ، غسالم ۱۵۳ ، سامان ۱۴۵ ، مادیرا ۱۴۲ ، رانفور ۱۳۹ ، ذوب ۱۳۷ ، ومعادن ۱۳۴   ... میلیارد تومان بود .    
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص بازار فولاد ، فارس ، فملی ، شستا ، کگل ، تاپیکو ، کچاد ، خودرو ، وغدیر ، وامید ، پارس ، رمپنا ، ومعادن ، شبندر ، وبملت ، حکشتی ، جم ، شتران ، وپاسار ، شپدیس ، فخوز ، وصندوق ، وبصادر ، وتجارت ، مبین ،وبانک ، تاصیکو ، شبریز ، وپارس ، شاراک ، شخارک ،‌ شفن ، کاوه ، فخاس ، شیران   ... بودند .

بیشترین تاثیر منفی رانفور ، شبهرن ، غپینو ، خبهمن ، کویر ، وسینا ، فایرا ، وخارزم ، پکرمان ، بکام ، تایرا  .... بودند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط مثبت مناسبی داشت . اکثر گروه های بازار مثبت بودند  و تعداد صف های خرید هم پر تعداد بودند . تعداد سهام منفی بازار هم نسبت به روز قبل کمتر بود . تا حدی گروه غذایی کم رمق بودند . مثبت و ثبات قیمتهای جهانی کامودیتی ، زمزه هایی مبنی بر کاهش نرخ خوراک پتروشیمی و همچنین افزایش نرخ دلار روی بازار تاثیر مثبت گذاشت .

بیشترین ارزش معاملات را گروه های بانکی ، خودرویی ، سیمانی داشتند .


ــــــــــــــــــــــــــ

بازار پایه هم شرایط مثبتی داشت .

 

rating
  نظرات کاربران