گزارش بازار ۱۴ اسفند ۹۸


 

شاخص بورس امروز  ۱۰۹۴۳ واحد مثبت  شد و به عدد   ۵۵۵،۱۸۱   واحد  رسید .

حجم معاملات بازار ۹۰۴۹ میلیارد تومان که  ۶۰۴۷ میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و  ۳۰۰۲میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار بورس ۸۶ میلیارد تومان بلوک  در  فرابورس  ۱۳۷۹ میلیارد تومان  اوراق و صندوق معامله شد .  


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  وبملت ۲۲۵ ،‌ فروی ۱۵۷ ، شبندر ۱۵۵ ، ونوین ۱۵۳ ، ومهان ۱۵۲ ، فولاد ۱۲۲ ، سمگا ۱۰۶ ، ذوب ۹۵ ، ثاخت ۹۳ ، خودرو ۸۱ ، خساپا ۸۰ ، شکلر ۸۰ ، دزهراوی ۷۶ ، شپنا ۷۵ ، شتران ۶۸ ، وصنعت ۶۵ ، سیمرغ ۶۳ ، حکشتی ۶۲ ، ونیرو ۵۸ ، ولساپا ۵۷ ، زاگرس ۵۳ ، های وب ۵۳ ، فملی ۵۳  میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص فولاد ، فملی ، رمپنا ، پارس ، وبملت ، فارس ، پارسان ، وغدیر ، اخابر ، شبندر ، ومعادن ، وامید ، فخوز ، تاپیکو ، کگل ، شخارک ، وصندوق ، وپاسار ، شپدیس ، وبانک ، تیپیکو ، بفجر ، تاصیکو ، شاراک ، کویر ، بترانس ، پاکشو ، وپارس ، کاما ، پترول ....... و بیشترین تاثیر منفی خودرو ، همراه ، خساپا ، رانفور ، شیران ، حکشتی ، خپارس ، سپ ، شسپا ، نوری ، دزهراوی ، افق ، فجر ، وخاور ، بسوئیچ ، البرز ، سدشت ، مبین ، کگاز  بودند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط مثبتی در گروه های معدنی روی ، بانک ، شوینده ، لاستیک ، لیزینگ ، بیمه ،  سیمان ، سرمایه گذاری ، پتروشیمی ، انفورماتیک ، دام پروری ، فولادی ، مس ،  سنگ اهنی و ... داشت . امروز عرضه ها افزایش یافت و تعدادی  از سهام ها از گروه های مختلف  منفی شدند .

بیشترین ارزش معاملات را گروه های بانک ، خودرو ، پتروشیمی داشتند .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب بازار ... شبندر ، رمپنا ، حفاری ، دابور ، دالبر ، دجابر ، درهاور ، دشیمی ، دلر ، دکیمی ، وپخش ، کاسپین ، غگلپا ، غگلستا ، غمینو ، وبشهر ، غشاذر ، غبهنوش ، غاذر ، ثباغ ، ثرود ، ثفارس ، ثمسکن ، ثنوسا ، سمگا ، وساخت ، کاذر ، کپارس ، کترام ، کحافظ ، کخاک ، کرازی ، کسعدی ، کفپارس ، کماسه ، قشیر ، قنیشا ، قهکمت ، بالبر ، بترانس ، بزاگرس ، بشهاب ، بفجر ، بمپنا ، بموتو ، بکام ، ونیرو ، بکهنوج ، حفارس ، وتوکا ، حاسا ، فرابورس ، کپرور ، کطبس ، پخش ، چافست ، لپارس ، لخزر ، تکنو ، تکمبا ،  ... بودند .

در بازار پایه هم شرایط نسبتا متعادل بود .

 

rating
  نظرات کاربران