گزارش بازار ۷ اسفند ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۵۸۸۱ واحد مثبت  شد و به عدد   ۵۲۴،۳۹۴  واحد  رسید .

حجم معاملات بازار ۱۰۵۸۲    میلیارد تومان که  ۵۴۸۱ میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۵۱۰۱ میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار بورس ۵۴  میلیارد تومان اوراق و در  فرابورس  ۲۴۹۰  میلیارد تومان  اوراق و صندوق معامله شد .  


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  ذوب ۱۳۶  ، فجر ۱۰۶ ، وتجارت ۱۰۵ ، تپکو ۱۰۴ ،‌ شتران ۱۰۰ ، مادیرا ۹۸ ، حکشتی ۹۳ ، فولاد ۸۴ ، وبملت ۷۸ ، شیران ۷۷ ، ومهان ۷۶ ، بترانس ۷۳ ، خساپا ۶۵ ،سمگا ۵۹ ، فروی ۵۷ ، والبر ۵۶ ، ثپردیس ۵۵ ، خودرو ۵۳ ، غمهرا ۵۱ ، مرقام ۵۱ ، دیران ۵۰ ، شپلی ۵۰ ، آپ ۵۰ ، ثاخت ۴۹ ، های وب ۴۹ ، شاراک ۴۹ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص فارس ، فملی ، حکشتی ، غگل ، فولاد ، کگل ، فخوز ، ومعادن ، کچاد ، شبندر ، بورس ، وامید ، شپنا ، شبریز ، شخارک ، شیران ، کالا ، وتجارت ، شاراک ، رانفور ، وصندوق ، شسپا ، شبهرن ، شنفت  ....... و بیشترین تاثیر منفی رمپنا ، وبملت ، پارس ، فخاس ، تاپیکو ، نوری ، وپارس ، شپدیس ، خودرو ، وغدیر ، شفن ، شتران ، دعبید ، تیپیکو ، ونیکی ، جم ، خراسان ، فاسمین ، تنوین ، کویر ، فایرا ، کرماشا ، غپینو ، دلر ، خپارس ، همراه  بودند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز با مثبت مناسب شروع کرد و شاخص در حدود ۴۰ دقیقه اول  مثبت ۱۱ هزار واحد را هم دید که بعد از ان به مرور عرضه ها افزایش یافت و ۱.۵ ساعت اخر بازار تعداد زیادی از گروه ها و سهام بازار منفی شدند . بعد از ۴ روز مثبت مناسب بازار این منفی غیر طبیعی نبود . منفی شدن بورس ها و کامودیتی های جهانی بابت ویروس کرونا و خبر های انتشار  این ویروس در ایران را میتوان یکی از  دلایل منفی بازار اخر وقت دانست . که البته نیاز به استراحت بعد از رشد بالای شاخص و در سود بودن مناسب سهامداران و سیو مقطعی سود این منفی را بیشتر توجیه میکند .

گروه های مثبت بازار ، روانکار ، لاستیک ، انفورماتیک ، سنگ اهنی ، کانی غیر فلزی ، پالایشی بودند .

گروه های منفی بازار ، تجهیزات ، پتروشیمی ،  دارویی ، قندی ، بیمه قطعات ،‌خودرو ، نیروگاهی ، برقی ، سرمایه گذاری ، فولادی ، دام پروری بودند .

بیشترین ارزش معاملات را گروه های فلزی ، پتروشیمی ، دارویی داشتند .

ــــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت مناسب بازار ، در گروه روانکار ، شنفت ، شسپا ، شرانل صف خرید ، صف خرید شبهرن هم عرضه شد .

در گروه لاستیک ، پکویر ، پسهند صف خرید ، پکرمان ، پاسا هم مثبت کامل بودند .

در گروه انفورماتیک ، اپرداز ، اوان ، پرداخت ، رتاپ ، سپ صف خرید ، آپ ، تاپکیش ، رکیش ، مرقام ، مفاخر مثبت بودند .

در گروه سنگ اهنی ، صف خرید کگهر عرضه شد . کگل ، کچاد ، ومعادن مثبت معامله شدند .

در گروه کانی غیر فلزی ، کماسه ، کفرا ، کحافظ ، کاذر صف خرید ، کتوکا ، کسعدی ، کفپارس ، کگاز مثبت بودند .

در گروه پالایشی ، صف خرید شاوان عرضه شد . شبریز ، شبندر ، شراز ، شپنا مثبت بودند .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب بازار ، فروی ، فسرب ، کبافق ، کروی ، وکار ، وخاور ، خرینگ ، خپویش ، ختور ، خزر ، خنصیر ، خکار ، دفارا ، والبر ، وپخش ، غپاذر ، غبهنوش ، غفارس ، غچین ، غگلپا ، ثباغ ، ثتران ، ثشاهد ، ثفارس ، وساخت ، ثنوسا ، ساروم ، سپاها ، سرود ، سشرق ، سکرما ، سفارس ، قشیر ، قپیرا ، ولشرق ، وایران ، ولصنم ، بنیرو ، بکاب ، بالبر ، حریل ، حکشتی ، حاسا ، حپارسا ، وسپه ، اعتلا ، وگستر ، بورس ، کالا ، پخش ، دریشمک ، چکاوه ، چکارن ، لپارس ، تکنو ، تپمپی ، شوینده ، قرن ، شپارس ، وپترو ، شسینا ، فجر ، فاما ،‌فولای ، فخوز ، زپارس ، زشگزا ، خدیزل ، ومهان ، قاسم ، نطرین و ... بودند .

در بازار پایه هم شرایط نسبتا مثبت و پر عرضه بود .

 

rating
  نظرات کاربران