گزارش بازار ۳۰ بهمن ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۶۶۳۴ واحد مثبت  شد و به عدد   ۴۷۸،۷۵۴ واحد  رسید .

حجم معاملات بازار ۵۹۶۲   میلیارد تومان که  ۳۵۶۵ میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۲۳۹۸ میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار بورس ۱۳۸ میلیارد تومان اوراق و در  فرابورس  ۱۱۸۷  میلیارد تومان  اوراق و صندوق معامله شد .  


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  شتران ۱۰۲ ، فولاد ۷۳ ، ثاخت ۷۱ ، بترانس ۶۷ ، چکاپا ۶۳ ، ذوب ۵۷ ، حکشتی ۵۶ ، خساپا ۵۲ ، وبملت ۴۷ ، خودرو ۴۵ ، وتجارت ۴۵ ، وایند ۴۱ ، کرمان ۳۹ ، بسوئیچ ۳۸ ، کویر ۳۶ ، شیران ۳۴ ، فمل ۳۴ ، های وب ۳۳ ، مادیرا ۳۳ ، خگستر ۳۲ ، فسرب ۳۲ ، خپارس ۳۱ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص  پارس ، وغدیر ، شتران ، فخاس ، حکشتی ،‌ رمپنا ، وبملت ، جم ، بورس ، شبندر ، شپنا ، کالا ، جم پیلن ، همراه ، شیران ، فولاژ ، بترانس ، ستران ، بسوئیچ ، تیپیکو ، نوری ، کویر ، وپخش ، سفارس ، وخاور ....... و بیشترین تاثیر منفی  ومعادن ، کگل ، وامید ، رانفور ، فخوز ، فولاد ، بفجر بودند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط مثبتی داشت . گروه های مثبت بازار ، معدنی روی ، دارو ، سیمان ، بیمه ، کانی غیر فلزی ، لاستیک ، ذغال سنگ ، غذایی ، پالایشی ، قطعات ، ساختمان ، برقی ، قندی ،  سرمایه گذاری ،‌ تا حدی پتروشیمی  بودند .
بیشترین ارزش معاملات در گروه های پتروشیمی ، خودرو ، فلزی بود .


ـــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت مهم بازار ، در گروه معدنی روی ، کیمیا ، کروی ، کبافق  ، فسرب ، فزرین . فروی صف خرید ، زنگان ، کاما هم مثبت کامل بودند .

در گروه دارو ، اقبال به صنعت  مناسب بود و اغلب سهام گروه صف خرید و یا مثبت بودند .

در گروه سیمان ، هم شرایط مثبتی مناسبی داشت و اکثر نماد های صنعت صف خرید بودند .

در گروه کانی فلزی ، کاذر ، کترام ، کتوکا ، کحافظ ، کخاک ، کرازی ، کفپارس ، کفرا ، کگاز ، کهمدا صف خرید شدند .

در گروه پتروشیمی ، شتران ، شراز صف خرید ، دیگر نماد های گروه هم مثبت بودند .

در گروه پتروشیمی ، جم پیلن ، وغدیر ، صف خرید ، پارسان ، جم ، خراسان ، شیران ، شراز ، مارون ، نوری هم مثبت بودند .

در گروه برقی ، بترانس ، بموتو ، بسوئیچ ، بنیرو ، بکام صف خرید شدند .

در گروه ذغال سنگ ، کطبس ، کشرق ، کپرور مثبت بودند .

در گروه لاستیک ، پکویر ، پکرمان ، پسهند ، پاسا صف خرید ، پتایر هم مثبت بود  و ..

 

ـــــــــــــــــــــــــــ
 
از دیگر سهام مثبت مناسب بازار ... چدن ، رنیک ، دی ، وپست ، وملل ، وکار ، بمپنا ، وهور ، حکشتی ، حتاید ، حپارسا ، حریل ، های وب ، مفاخر ، مرقام ، مداران ، اوان ، وصنا ، وسبحان ، واوا ، واتی ، بورس ، فرا بورس ، کالا ، وتوشه ، مادیرا ، لپارس ، لابسا ، تکنو ، تپمپی ، شتوکا ، شلعاب ، فجر ، فلوله ، زکشت ، زفکا ، زپارس ،‌زبینا ، خدیزل ، خبهمن ، امید ، هجرت ، کلر ، ومهان ، شپاس    ... بودند .

در بازار پایه هم شرایط مثبت بود .

 

rating
  نظرات کاربران