گزارش بازار ۲۹ بهمن ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۴۶۹۲ واحد منفی شد و به عدد   ۴۷۲،۱۱۹ واحد  رسید .

حجم معاملات بازار ۵۶۸۹   میلیارد تومان که  ۳۶۸۷ میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۲۰۰۲ میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در  فرابورس  ۶۵۶  میلیارد تومان  اوراق و صندوق معامله شد .  


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  شتران ۱۳۰ ، فرابورس ۱۰۸ ، فولاد ۹۰ ، فاراک ۷۸ ، خودرو ۷۷ ، خساپا ۷۳ ، ذوب ۶۳ ، های وب ۶۲ ، دزهراوی ۵۹ ، بموتو ۵۸ ، ثاخت ۵۴ ، فسرب ۵۳ ، وپارس ۵۱ ، سمگا ۵۱ ، حکشتی ۵۰ ، دیران ۴۸ ، کرمان ۴۳ ، فملی ۴۲ ، مادیرا ۴۱ ، خپارس ۴۰ ، شاراک ۳۹ ، وتجارت ۳۷ ، حفاری ۳۶ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص  شتران ، بورس ، بسوئیچ ، پارس ، فولاژ ، خودرو ، مبین ، کرماشا ، شیران ، خساپا ، ستران ، کبافق ،‌کروی ....... و بیشترین تاثیر منفی  کگل ، وامید ، رمپنا ، شبندر ، شپدیس ، رانفور ، فخوز ، فولاد ، اخابر ، ومعادن ، شخارک ، شپنا ، وبملت ، جم ، وپارس ، شبریز ، پارسان ، شاراک ، وپاسار ، تاپیکو ، پترول ، حکشتی ، بترانس ، وصندوق ، وبشهر ، کاوه ، خراسان ، وخارزم ، حفاری بودند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط منفی داشت . اکثر گروه های بازار شرایط منفی داشتند . شاخص در حدود ۱ ساعت ابتدایی تا بالای ۷ هزار واحد منفی هم رفت که در ادامه با بهتر شدن نسبی به ۴۶۹۲ واحد رسید .

اصلاح های یک روزه مسئله عجیبی نیست . و این دست به دست شدن در بازار باید انجام شود .

گروه های مثبت بازار ، کانی غیر فلز ی، معدنی روی ، خودرویی بودند .

بیشترین ارزش معاملات را گروه های فلزی ، خودرویی ، پتروشیمی داشتند .ـــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت مهم بازار ، در گروه کانی غیر فلزی ، کپارس مثببت ۱۷٪ باز شد . کاذر ، کترام ، کتوکا ، کحافظ ، کساوه ، کسعدی ، کفرا ، کگاز ، کهمدا صف خرید شدند .

در گروه معدنی روی ، زنگان ، فروی ، فسرب ، کبافق ، کروی ، کیمیا صف خرید ، فاسمین هم مثبت بود .

در گروه خودرو ، خدیزل صف خرید ، خودرو ، خساپا ، خزامیا ، ورنا مثبت معامله شدند .

ـــــــــــــــــــــــــــ
 
از دیگر سهام مثبت مناسب بازار ... بالاس ، فاذر ، فاراک ، دی ، وپست ، وملل ، خاهن ، ختراک ، ختوقا ، خرینگ ، خشرق ، خوساز ، خکمک ، مارون ، کرماشا ، پاسا ، دپارس ، درازک ، درهاور ، دزهراوی ، دیران ، شفا ، غاذر ، غشاذر ، غشان ، غمینو ، ثپردیس ، ثاخت ، ثتران ، سبهان ، ستران ، سقاین ، سکرما ، قثابت ، ولصنم ، ولیز ، ولغدر ، بسوئیچ ، بموتو ، حریل ، حتوکا ، حپارسا ، حتاید ، حفارس ، اوان ، مداران ، مفاخر ، واتی ، چکاپا ، بورس . فرابورس ، کلر ، شپاکسا ، شتوکا ، شلعاب ، فجر ، کنور ، فولاژ ، زشریف ، لسرما ، مادیرا ، تپمپی  ... بودند .

در بازار پایه هم شرایط نسبتا منفی بود .

 

rating
  نظرات کاربران