گزارش بازار ۲۷ بهمن ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۱۰۷۶۱ واحد مثبت شد و به عدد   ۴۷۲،۷۴۹ واحد  رسید .

حجم معاملات بازار ۷۲۶۰   میلیارد تومان که  ۴۷۱۷ میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۲۵۴۳ میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار بورس ۴۹۵ میلیارد تومان بلوک ودر  فرابورس  ۷۶۸  میلیارد تومان  بلوک شاوان و اوراق و صندوق معامله شد .  


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  فولاد ۱۷۹ ، ذوب ۱۵۲ ، بجهرم ۱۳۷ ، خپارس ۱۲۳ ، خساپا ۹۴ ، خودرو ۸۵ ، فملی ۸۴ ، وتجارت ۷۹ ، وبملت ۷۶ ، های وب ۷۶ ، نوری ۷۲ ، حکشتی ۶۹ ، شپنا ۶۸ ، ومعادن ۶۸ ، فرابورس ۶۸ ، قشرین ۶۸ ، شبندر ۶۳ ، کویر ۵۶ ، واوا ۵۶ ، سمگا ۵۶ ، قثابت ۵۵ ، مادیرا ۵۲ ، رمپنا ۵۰ ، بترانس ۴۷ ، شتران ۴۶ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص  فولاد ، فارس ، فملی ، پارس ، وامید ، کگل ، شتران ، شبندر ، پارسان ، شپنا ، وغدیر ، حکشتی ، فخوز ، نوری ، جم ، مبین ، ومعادن ، رانفور ، شخارک ، کچاد ، تاپیکو ، شپدیس ، کاوه ، شفن ، شیراز ، رمپنا ، تاصیکو ، شاراک ....... و بیشترین تاثیر منفی  اخابر ، خودرو ، وتجارت ، های وب ، وبملت ، خپارس ، همراه ، بترانس ، پکرمان ، سپ ، وتوصا ، والبر بودند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط مثبت مناسبی داشت . گروه های مثبت بازار پتروشیمی ، فولادی و فلزی  ، پالایشی ، معدنی روی ،  سنگ اهنی ، تجهیزات ، نیروگاهی ، حمل و نقل ، ماشین الات ، شوینده ، ساختمانی ، قطعات بودند .

بیشترین ارزش معاملات را گروه های فلزی ، خودرویی ، پتروشیمی داشتند .ـــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت مهم بازار ، در گروه پتروشیمی ، کرماشا ، نوری ، مارون ، شیراز ، شاراک ، شبصیر ، جم ، پارسان صف خرید ، دیگر نماد های گروه هم مثبت کامل یا مثبت بودند .

در گروه فولادی و فلزی ، فولاد ، فخوز ، هرمز ، کاوه ، ذوب ، ارفع ، فسازان ، تاصیکو ، فجر ، فولای صف خرید شدند .

در گروه معدنی روی ، فروی مثبت ۱۰٪ باز و صف خرید شد . فاسمین ، زنگان ، کیمیا ، کروی ، کبافق ، فسرب صف خرید شدند .

در گروه سنگ اهنی ، وامید مثبت ۶٪ باز شد . کنور صف خرید ، کگل ، کچاد ، ومعادن هم مثبت بودند .

در گروه نیروگاهی ، وهور ، دماوند ، بزاگرس ، بجهرم ، بمپنا صف خرید شدند .

در گروه تجهیزات ، حفاری ، چدن ، بالاس ، رتکو ، فاذر صف خرید شدند .

در گروه حمل و نقل ، حکشتی ، حسینا ، حتوکا ، حپترو ، حپارسا ، حفارس صف خرید شدند .

در گروه ماشین الات ، مادیرا مثبت ۱۰٪ باز و صف خرید شد . لخزر ، لبوتان ، لابسا ، تکشا ، تایرا صف خرید شدند .

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــ
 
از دیگر سهام مثبت مناسب بازار ...پتایر ، داسوه ، دزهراوی ، دکپسول ، غاذر ، غالبر ، غسالم ، غشان ، غشهداب ، غگلپا ، غگلستا ، ساراب ، سکرما ، کاذر ، کترام ، کتوکا ، کرازی ، کساوه ، کسعدی ، کفرا ، کگاز ، قثابت ، قمرو ، قهکمت ، دانا ، ملت ، ولیز ، ولملت ، ولشرق ، ولبهمن ، بسوئیچ ، بفجر ، بنیرو ، مبین ، رکیش ، مرقام ، مفاخر ، فرابورس ، کالا ، شلعاب ، پدرخش ، زقیام ، زگلدشت ، ورنا ، لوتوس ، نطرین ، ومهان ،  ... بودند .

بازار پایه هم شرایط نسبتا مثبتی داشت .

 

rating
  نظرات کاربران