گزارش بازار ۲۶ بهمن ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۲۹۰۸ واحد مثبت شد و به عدد   ۴۶۱،۹۸۸ واحد  رسید .

حجم معاملات بازار ۷۳۷۷   میلیارد تومان که  ۳۹۱۷ میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۳۴۶۰ میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار بورس ۴۳ میلیارد تومان بلوک ودر  فرابورس  ۲۰۲۷  میلیارد تومان  بلوک شاوان و اوراق و صندوق معامله شد .  


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  حکشتی ۱۶۰ ، وتجارت ۹۶ ، شپنا ۹۵ ، شتران ۸۶ ، کویر ۸۶ ، های وب ۸۴ ، ذوب ۸۳ ، مادیرا ۶۵ ، فولاد ۶۱ ، خساپا ۵۹ ، نوری ۵۸ ، وایند ۵۶ ، خراسان ۵۴ ، سمگا ۵۱ ، ولصنم ۴۸ ، واوا ۴۵ ، شبندر ۴۳ ، ختور ۴۱ ، ونوین ۴۱ ، ولساپا ۳۸ ، خودرو ۳۶ ، سیمرغ ۳۵ ، فجر ۳۵ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص  وامید ، شپنا ، تاپیکو ، فخاس ، وغدیر ، پارس ، رانفور ، نوری ، کگل ، شتران ، شپدیس ، وصندوق ، کبافق ، مبین ، فولاد ، شبریز ، شاراک ، کچاد ، بورس ، کالا ، شیراز ، فخوز ، شیران ، جم پیلن .... و بیشترین تاثیر منفی  رمپنا ، اخابر ، وبملت ، حکشتی ، خودرو ، وتجارت ، خساپا ، وبصادر ، خپارس ، فملی ، فایرا  بودند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط مثبت و پر عرضه  در گروه های پتروشیمی ، معدنی روی ، پالایشی ، سنگ اهنی ، فولادی  ،‌ لیزینگ ، غذایی   داشت . 

گروه های منفی بازار ، خودرویی ، بانکی بودند .

بیشترین ارزش معاملات را گروه های فلزی ، پتروشیمی ، خودرویی داشتند .

بازار در ابتدا با صف فروش خودرویی ها مواجه شد که روی یکسری از صنایع و سهم های بازار تاثیر گذاشت و شاخص را که ابتدای بازار  تا بالای ۶ هزار واحد رشد کرد را به زیر ۲ هزار واحد کشاند که ۴۰ دقیقه اخر بازار با مثبت پالایشی ها و ... شرایط بازار بهتر شد و شاخص ۲۹۰۰ واحد مثبت بود .ـــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت مهم بازار ، در گروه پتروشیمی ، خراسان ، جم پیلن ، شاراک ، شبصیر ، نوری ، کرماشا صف خرید شدند . دیگر سهام گروه هم مثبت بودند .

در گروه معدنی روی ، کبافق مثبت ۳۲٪ مثبت باز شد . فراور ، فاسمین ، زنگان ، کیمیا ، کروی ، کاما ، فسرب صف خرید بودند .

در گروه پالایشی ، که ابتدای بازار شرایط منفی داشتند با معامله شدن بلوک شاوان شرایط مثبتی را اواخر بازار پیدا کردند . شتران ، شپنا . شاوان صف خرید ، دیگر نماد های گروه هم مثبت شدند .

در گروه سنگ اهنی ، وامید صف خرید ، کگهر ، کگل ، کچاد مثبت معامله شدند .

در گروه فولادی ، فخاس ، فسازان، هرمز ، کویر ، ارفع صف خرید شدند . فولاد هم مثبت معامله شد .

در گروه لیزینگ ، وایران ، ولبهمن ، ولشرق . ولصنم ، ولیز صف خرید تشکیل دادند .

در گروه غذایی ، غاذر ، غالبر ، غپاذر ، غپینو ، غسالم ، غشان ، غشاذر ، غشهداب ، غگلپا ، غمارگ ، غگلستا صف خرید تشکیل دادند .

 

ـــــــــــــــــــــــــــ
 
از دیگر سهام مثبت مناسب بازار ... بالاس ، رتکو ، رنیک ، فاذر ، وملل ، وخاور ، ختراک ، خریخت ، خلنت ، خمحور ، خمهر ، دبالک ، دتولید ، دسینا ، دسبحا ، دیران ، ثباغ ، ثپردیس ، ثتران ، وساخت ، کرمان ، ثاباد ، کرازی ، کساوه ، قزوین ، قمرو ، قهکمت ، ودی ، بسوئیچ ، بمپنا ، بموتو ، بکام ، بنیرو ، مبین ، حخزر ، حتوکا ، حسیر ، حپترو ، مفاخر . مداران ، رانفور ، مرقام ، رکیش ، وسبحان ، بورس ، فرابورس ، کالا ، گکوثر ، شرانل ، کلر ، ساینا ، فجر ، زفکا ، سیمرغ ، زقیام ، تلیسه ، نطرین ، ومهان  ... بودند .

بازار پایه هم شرایط نسبتا منفی و پر عرضه ای  داشت .

 

rating
  نظرات کاربران