گزارش بازار ۱۵ بهمن ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۱۳۱۸ واحد مثبت شد و به عدد  ۴۴۰،۱۹۹ واحد  رسید .

حجم معاملات بازار ۹۶۷۳   میلیارد تومان که  ۴۷۸۶ میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۴۸۸۷ میلیارد تومان در بازار فرابورس بود .  در  فرابورس  ۲۵۱۷  میلیارد تومان اوراق و صندوق معامله شد .  


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  خساپا ۲۱۶ ، ذوب ۱۹۶ ، وتجارت ۱۷۹ ، وبملت ۱۶۸ ، خپارس ۱۲۴ ، وپارس ۹۸ ، رمپنا ۹۶ ، بترانس ۸۲ ، ونوین ۷۶ ، وبصادر ۶۹ ، کرمان ۶۸ ، اخابر ۶۷ ، وساپا ۵۷ ، میدکو ۵۷ ، خزامیا ۵۵ ، شتران ۵۴ ، شپلی ۵۱ ، شیران ۵۱ ، چکاپا ۵۰ ، فرابورس ۵۰ ، ولساپا ۴۸ ، حفاری ۴۸ ، قثابت ۴۶ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص اخابر ، وبملت ، رمپنا ، حکشتی ، شتران ، وتجارت ، وپاسار ، فارس ، وپارس ، پاکشو ، بورس ، افق ، شبندر ، بترانس ، کالا ، فخاس ، فایرا ، خپارس .... و بیشترین تاثیر منفی فولاد ، شیران ، همراه ، خساپا ، کگل ، بفجر ، وامید ، نوری ، ستران ، کویر ، شاراک ، سفارس ، پارسان ، جم ، وپخش ، دعبید ، پترول ، برکت ، کرماشا ، تاصیکو ، پارسیان ، وغدیر ، دزهراوی بودند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط مثبتی در حدود ۱ ساعت ابتدایی را داشت که بعد از ان عرضه ها افزایش یافت و بازار را به منفی برد و بیشتر گروه های بازار منفی شدند .

گروه های مثبت مناسب بازار بانکی ، لاستیک بودند .

بیشترین ارزش معاملات را گروه های خودرو ، بانک ، فلزی داشتند .

ـــــــــــــــــــــــــــ
 
از تحرکات مهم مثبت بازار ، در گروه بانکی ، وبملت ، وپارس ، وتجارت ، وپاسار ، وخاور صف خرید ، وملل هم مثبت ۷٪ باز شد . تک سهم ها از گروه های مختلف هم دیگر مثبت های بازار را تشکیل دادند .

در گروه لاستیک ، پکویر صف خرید ، پاسا ، پکرمان ، پتایر مثبت شدند .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب بازار ... شتران ، فروی ، حفاری ، بالاس ، رمپنا ، ختارک ، ختور ، خرینگ ، خمحرکه ، خکمک ، شغدیر ، دلر ، کاسپین ، غچین ، غمینو ، وبشهر ، ثاباد ، ثپردیس ، ثشاهد ، کرمان ، ثمسکن ، ساروم ، سیلام ، کترام ، کسرام ، کسعدی ، کفپارس ، قهکمت ، ملت ، ودی ، ولیز ، ولملت ، وایران ، بترانس ، بزاگرس ، بسوئیچ ، ونیرو ، حکشتی ، حفارس ، حاسا ، حخزر ، افرا ، اوان ، تاپکیش ، ونیکی ، وتوصا ، وخارزم ، وسبحان ، بورس ، اخابر ، پخش ، دریشمک ، فرابورس ، کالا ، کطبس ، تکشا ، افق ، امید ، دتوزیع ، خپارس ، خدیزل ، وساپا ، زدشت ، زگلدشت ، زفکا ، ذوب ، پاکشو ، شکلر ، شکربن ، شاملا ، فلوله ، میدکو ،   ... بودند .

بازار پایه هم شرایط  پر عرضه ای   داشت .

 

rating
  نظرات کاربران