گزارش بازار ۱۴ بهمن ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۱۰۶۶۴ واحد مثبت شد و به عدد  ۴۳۸،۸۸۱ واحد  رسید .

حجم معاملات بازار ۶۱۲۷   میلیارد تومان که  ۴۲۵۶ میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۱۸۷۱ میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار بورس ۵۶  میلیارد تومان بلوک و  در  فرابورس  ۵۰۲  میلیارد تومان اوراق و صندوق معامله شد .  


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  خساپا ۱۲۶ ، وتجارت ۱۰۷ ، فملی ۱۰۵ ، رمپنا ۹۵ ، وبملت ۹۰ ، فجر ۷۷ ، فولاد ۶۸ ، افق ۶۷ ، ونوین ۶۵ ، قثابت ۶۵ ، شتران ۶۲ ، بجهرم ۶۰ ، مادیرا ۵۹ ، ولیز ۵۳ ، وبصادر ۵۲ ، شاراک ۴۸ ، حفاری ۴۸ ، میدکو ۴۶ ، چکاپا ۴۵ ، ذوب ۴۱ ، ختوقا ۴۱ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص فولاد ، فملی ، اخابر ، رمپنا ، فارس ، کچاد ، همراه ، وامید ، حکشتی ، وبملت ، شتران ، وغدیر ، وتجارت ، خساپا ، نوری ، وبصادر ، فخوز ، خپارس ، وپارس ، پاکشو ، مبین ، فخاس ، شپنا ، وصندوق ، تاصیکو ، افق ، شپدیس .... و بیشترین تاثیر منفی دعبید ، سیمرغ ، چافست ، دجابر    بودند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط مثبت مناسبی داشت و شاخص هم رشد خوبی کرد . امروز اکثر گروه های بازار مثبت بودند .

گروه های مثبت بازار ، خودرو ، قطعات ، بانک ، حمل و نقل ، نیروگاهی ،  ساختمان ، سیمان ، سرمایه گذاری ، بیمه لیزینگ ،‌ ماشین الات ، لاستیک ، تجهیزات ،  فلزی ، معدنی روی ،  تا حدی فولادی ، مس ،‌ پالایشی ، پتروشیمی ،‌ سنگ اهنی ... بودند .  

بیشترین ارزش معاملات را فلزی ، خودرو ، بانک ،‌پتروشیمی  داشتند .

 

ـــــــــــــــــــــــــــ
 
از تحرکات مهم مثبت بازار ، در گروه خودرو ، خپارس مثبت ۱۰٪ باز و صف خرید شد . خزامیا ، خدیزل ، ورنا هم صف خرید ، خساپا هم صف خرید عرضه شد .

در گروه بانک ، وبصادر ،‌وتجارت ، دی ، وپارس ، ونوین ، وپست صف خرید ، وپاسار ، وبملت ، وخاور مثبت بودند .

در گروه نیروگاهی ، بزاگرس مثبت ۱۰٪ باز و صف خرید شد . وهور مثبت ۷.۹٪ باز شد . بجهرم ، ونیرو ، بکهنوج  هم صف خرید تشکیل دادند .

گروه ساختمان ، ثمسکن مثبت ۱۰٪ باز و صف خرید شد . دیگر نماد های گروه هم صف خرید و یا مثبت بودند .

در گروه سیمان ، سیلام مثبت ۳۷٪ ، سپاها مثبت ۵.۷٪ باز شدند . ساروم ، سرود ،‌ سکرد ، سکرما هم صف خرید شدند .

در گروه سرمایه گذاری ، سرچشمه مثبت ۱۳٪ باز شد . ونیکی ، وصنا ، وسبحان ، وخارزم ، وبیمه ، اعتلا صف خرید شدند .

در گروه لاستیک ، پکرمان مثبت ۱۰٪ باز و صف خرید شد . پتایر ، پکویر هم مثبت شدند .

در گروه فولادی و فلزی ،‌ ذوب ،‌فخاس ، فباهنر ، میدکو ،‌ تاصیکو صف خرید ،  فولاد ، فولاژ هم مثبت بودند .

در گروه مس ، فملی مثبت بود .

در گروه حمل و نقل ، حکشتی ، حفارس ، حتوکا صف خرید شدند .

در گروه پتروشیمی ، شبصیر مثبت ۵.۶ ٪ باز شد . پترول ، شپدیس ، شخارک ، شیراز ، فارس ، نوری ، وغدیر مثبت شدند .

در گروه سنگ اهنی ، کچاد ، وامید صف خرید ، کنور هم مثبت معامله شد .

 

 

 


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب بازار ... پاکشو ،‌شکربن ، پدرخش ، تلیسه ، زبینا ، زدشت ، زشریف ، زقیام ، زفکا ، افق ، امید ، تنوین ، بورس ، پخش ، فرابورس ، کالا ، کطبس ، اخابر ، مرقام ، مفاخر ، اپ ، افرا ، اوان ، تاپکیش ، بترانس ، بالبر ، بسوئیچ ، کاذر ، کسعدی ، کرازی ، کخاک ، کفپارس ، کخاک و  ... بودند .

بازار پایه هم شرایط  مثبتی  داشت .

 

rating
  نظرات کاربران