گزارش بازار ۱۳ بهمن ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۲۰۳۲ واحد مثبت شد و به عدد  ۴۲۸،۲۱۶ واحد  رسید .

حجم معاملات بازار ۵۵۳۳   میلیارد تومان که  ۳۷۲۰ میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۱۸۱۳ میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار بورس ۱۲۰  میلیارد تومان بلوک و  در  فرابورس  ۳۱۲  میلیارد تومان اوراق و صندوق معامله شد .  


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  فملی ۱۹۸ ، خساپا ۱۶۹ ، وتجارت ۱۳۵ ، ذوب ۱۰۹ ، قثابت ۹۶ ، غگل ۸۹ ، وبصادر ۷۲ ، شاراک ۶۲ ، لکما ۵۸ ، حفاری ۵۳ ،‌ مادیرا ۵۰ ، چکاپا ۴۵ ، خگستر ۴۴ ، ومعادن ۴۳ ، وبملت ۴۱ ، های وب ۴۱ ، سفارس ۳۹ ، ختوقا ۳۹ ، فاراک ۳۸ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص فملی ، حکشتی ، خساپا ، اخابر ، خودرو ، وبصادر ، وتجارت ، کالا ، پاکشو ، فولاد ، افق ، بورس ، وپارس  .... و بیشترین تاثیر منفی فارس ، رمپنا ، ومعادن ، همراه ، شپنا ، وبملت ، شبندر ، شاراک ، کگل ، شیران ، جم ، شخارک ، شبریز ، شنفت ، فخوز ، پارسان ، تاپیکو ، وصندوق ، شیراز  بودند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز در ۱ ساعت اول شاخص منفی ۳۵۰۰ واحد را دید ولی بعد از ان شرایط بهتر شد و شاخص مثبت ۲۰۳۲ واحد شد . بازگشایی مناسب حکشتی ، خساپا ، اخابر و همچنین صف خرید فملی بابت اعلام داشتن تجدید ارزیابی و شرایط مثبت خودرو ، وبصادر ، وتجارت باعث شرایط مثبت شاخص شد .

گروه های مثبت بازار ، قندی ، خودرو ، دارویی ، قطعات ، ساختمان ، سیمانی ، لیزینگ ، فولادی ، مس بودند . همراه با تک سهم ها از گروه های مختلف مثبت بازار را تشکیل دادند .

گروه های منفی هم پالایشی ، پتروشیمی ، معدنی روی منفی بودند .

بیشترین ارزش معاملات را گروه های فلزی ، خودرو ، بانک داشتند .

ـــــــــــــــــــــــــــ
 
از تحرکات مهم مثبت بازار ، در گروه قندی ، امروز هم تحت تاثیر ازاد سازی دلار ۴۲۰۰ سهام گروه صف خرید شدند .

در گروه خودرو ، خساپا ، خزامیا مثبت ۱۰٪ باز و صف خرید شدند . ورنا هم صف خرید بود . خدیزل مثبت معامله شد .

در گروه دارویی ، اقبال به سهام گروه مناسب بود و مثبت مناسبی داشتند .

در گروه قطعات ، اکثر سهام گروه صف خرید شدند . ختور هم مثبت ۱۰٪ باز و صف خرید شدند .

در گروه ساختمان و سیمان اکثر سهام گروه مثبت بودند .

در گروه لیزینگ ، ولبهمن ، ولساپا ، ولغدر صف خرید ، ولملت ، ولشرق هم مثبت بودند .

در گروه مس ، فملی با اعلام تجدید ارزیابی صف خرید شد .

در گروه فولادی ، ذوب صف خرید ، فولاژ ، هرمز ، کویر ، فولاد مثبت معامله شدند .

 


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب بازار ... فروی ، شاوان ، رنیک ، فاراک ، ونفت ، وبصادر ، وتجارت ، وپارس ، اخابر ، حکشتی ، پاسا ، پکویر ، غبشهر ، غبهنوش ، غپاذر ، غپاک ، غشان ، غگل ، غمارگ ، کترام ، کسعدی ، کهمدا ، کفپارس ، کسرام ، کرازی ، دانا ، ودی ، میهن ، بالبر ، بسوئیچ ، بکاب ، افرا ، اوان ، تاپکیش ، وتوصا ، پخش ، بورس ، کالا ، چکارن ، فرابورس ، دریشمک ، کشرق ، لابسا ، لپارس ، پاکشو ، پدرخش ، شکربن ، شکلر ، فایرا ، زقیام ، زمگسا ، زفکا ، سیمرغ ، زکشت ، افق ، دتوزیع ... بودند .

بازار پایه هم شرایط نسبتا  مثبتی  داشت .

 

rating
  نظرات کاربران