گزارش بازار ۱۲ بهمن ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۹۵۴ واحد منفی شد و به عدد  ۴۲۶،۱۸۴ واحد  رسید .

حجم معاملات بازار ۶۰۰۹   میلیارد تومان که  ۳۹۰۵ میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۲۱۰۴ میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار بورس ۲۷  میلیارد تومان بلوک و  در  فرابورس  ۶۰۱  میلیارد تومان اوراق و صندوق معامله شد .  


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  وتجارت ۱۸۶ ، ذوب ۱۵۱ ، خودرو ۱۲۱ ، حفاری ۹۸ ، وبصادر ۹۷ ، سمگا ۹۵ ، غگل ۷۲ ، واوا ۶۹ ، کویر ۶۹ ، چکاپا ۵۷ ، بترانس ۵۴ ، اخابر ۵۴ ، خکرمان ۵۱ ، وبملت ۴۸ ، فراور ۴۵ ، ونفت ۴۵ ، فملی ۴۳ ، تایرا ۴۱ ، ومعادن ۴۰ ، سفارس ۳۹ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص  خودرو ، کگل ، بورس ، وتجارت ، وبصادر ، کچاد ، شتران ، وغدیر ، رمپنا ، قثابت ، وصندوق ، همراه ، وپارس ، وبشهر ، تاپیکو ، شنفت .... و بیشترین تاثیر منفی  فملی ، مبین ، فارس ، شخارک ، ومعادن ، نوری ، فولاد ، بفجر ، رانفور ، شاراک ، دعبید ، پترول ، ونیکی ، شیران ، کویر ، شپدیس ، جم ، وپاسار ، سفارس بودند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز  تحت تاثیر شرایط منفی بورس های جهانی بابت ویروس کرونا شرایط منفی داشت . تا هفته قبل بازار زیاد به این مسئله توجهی نمیکرد که امروز بیشتر این مورد را در بازار لحاظ کرد ... بیشتر گروه های بازار شرایط پر عرضه و منفی داشتند . قیمتهای جهانی نفت . مس . روی و ... هم تحت تاثیر ویروس کرونا منفی بودند که همه این موارد روی بازار تاثیر منفی گذاشت  . البته تاثیر بالا نبود و مثل بورس های جهانی منفی سنگین نداشتیم .

مثبت ترین گروه بازار قندی بود . گروه های خودرو ، لاستیک ، قطعات هم مثبت بودند . تک سهم ها از گروه های مختلف هم دیگر مثبت ها را تشکیل دادند .

بیشترین ارزش معاملات را بانکی ، خودرویی ، فلزی داشتند .

 

ـــــــــــــــــــــــــــ
 
از تحرکات مهم مثبت بازار ، در گروه قندی ، با خبر حذف دلار ۴۲۰۰ سهام گروه صف خرید شدند . قثابت هم مثبت ۲۲٪ باز شد .

در گروه خودرو ، خودرو ، ورنا صف خرید ، خبهمن ، وساپا مثبت بودند .

در گروه لاستیک  ، پکویر ، پتایر ، پاسا صف خرید شدند .

در گروه قطعات ، اکثر نماد های گروه صف خرید بودند .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب بازار ... شاوان ، فروی ، حفاری ، ونفت ، وبصادر ، وتجارت ، وملل ، شفا ، غبهنوش ، غپاذر ، وبشهر ، سمگا ، ا س پ ، ثپردس ، ثتران ، ثغرب ، ثنوسا ، ثفارس ، سهگمت ، کترام ، کسرا ، کفپارس ، ما ، ولغدر ، بکهنوج ، بکاب ، بسوئیچ ، حسیر ، شکلر ، پدرخش ، ذوب ، لابسا ، تایرا ، زمگسا ، زکشت ، زفکا ، زبینا ، شنفت ، چکاپا ، کشرق ، کطبس ، بورس و ... بودند .

بازار پایه هم شرایط مثبتی  داشت .

 

rating
  نظرات کاربران