گزارش بازار ۸ بهمن ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۶۴۷۱ واحد مثبت شد و به عدد  ۴۲۷،۱۳۹ واحد  رسید .

حجم معاملات بازار ۵۶۶۰  میلیارد تومان که  ۳۹۱۸ میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۱۷۴۲ میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار بورس ۱۰۹ میلیارد تومان بلوک و  در  فرابورس  ۳۹۷  میلیارد تومان اوراق و صندوق معامله شد .  


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  ومعادن ۲۱۳ ، خودرو ۱۱۵ ، غگل ۹۱ ، شجم ۷۰ ، ونوین ۶۴ ، واوا ۶۳ ، وبملت ۶۰ ، وایند ۵۷ ، ذوب ۵۷ ، کگل ۵۱ ، مادیرا ۵۰ ، فولاد ۴۶ ، بترانس ۴۴ ، ولساپا ۴۴ ، های وب ۴۴ ، خاذین ۴۳ ، کویر ۴۳ ، بفجر ۴۰ ، وپاسار ۳۹ ، خگستر ۳۹ ، شیران ۳۷ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص  فولاد ، فارس ، کگل ، کچاد ، ومعادن ، وامید ، وبملت ، خودرو ، وپاسار ، شپنا ، وتجارت ، وبصادر ، پارس ، فملی ، بفجر ، رمپنا ، وپارس ، شیران ، شیراز ، تیپیکو ، شتران ، فخوز ، رانفور ، فایرا ، خپارس ، بترانس ، وپخش ، شبندر .... و بیشترین تاثیر منفی  مبین ، شبریز ، سفارس ، پارسان ، دالبر ، کویر ، همراه ، غسالم ، دارو ، دامین بودند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط  مثبت مناسب  در گروه های  بانک ، سنگ اهن ، خودرو ، لاستیک ،‌ ذغال سنگ ،  فلزی ، معدنی روی ، تا حدی پتروشیمی و پالایشی داشت . بازار بیشتر روی سهام های

بیشترین ارزش معاملات را خودرو ، کانی فلزی ، بانکی داشتند .

ـــــــــــــــــــــــــــ
 
از تحرکات مهم مثبت بازار ، در گروه بانکی ، وبصادر ، وتجارت ، وملل ، وپارس ، صف خرید شدند . ونوین ، وسینا ، وپست ، دی هم مثبت بودند .

در گروه سنگ اهنی ، کچاد ، وامید ، ومعادن صف خرید ، کنور ، کگل ، کگهر هم مثبت معامله شدند .

در گروه خودرو ، خپارس صف خرید و متوقف شد . خودرو صف خرید ، خزامیا ، ورنا ، خبهمن هم مثبت بودند .

در گروه لاستیک ، پکویر ، پکرمان ، پاسا ، پتایر صف خرید شدند .

در گروه ذغال سنگ ، کطبس ، کشرق ، کپرور صف خرید شدند .

در گروه فلزی ، ذوب ،‌فایرا صف خرید ، فولاد ، فسازان ، تاصیکو ، فباهنر مثبت معامله شدند .

در گروه معدنی روی ، فراور ، فسرب صف خرید ، کروی ، کیمیا ، زنگان مثبت معامله شدند .

در گروه پتروشیمی ، شغدیر صف خرید ، شیراز ، کرماشا ، مارون ، وغدیر ، وصندوق ، جم پیلن ، فارس هم مثبت بودند .

در گروه پالایشی ، شپنا ، شبندر ، شتران مثبت بودند .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب بازار ... بالاس ، حفاری ، ونفت ، ختوقا ، خچرخش ، خشرق ، خگستر ، خلنت ، خمحرکه ، خمحور ، وپخش ، کاسپین ، غبهنوش ، غپاذر ، وبشهر ، ثپردیس ، ثتران ، ثفارس ،‌ ساروم ، سبهان ، کترام ، کتوکا ، کساوه ، کسرا ، کفرا ، کماسه ، قزوین ، قشهد ، قشکر ، قهکمت ، پارسیان ، ملت ، کوثر ، بترانس ، بالبر ، بسوئیچ ، بشهاب ، بفجر ، حپارسا ، رکیش ، مرقام ، وملی ، وتوصا ، واوا ، فرابورس ، چکاوه ، شنفت ، شکلر ، شدوص ، زشریف ، زمگسا ، زفکا ، لپارس ، تکمبا ، تپمپی ، تایرا  ... بودند .

بازار پایه هم شرایط مثبتی  داشت .

 

rating
  نظرات کاربران