گزارش بازار ۷ بهمن ۹۸


 

شاخص بورس امروز  ۲۳۵۵ واحد مثبت شد و به عدد  ۴۲۰،۶۶۸ واحد  رسید .

حجم معاملات بازار ۵۳۱۹  میلیارد تومان که  ۳۴۸۶ میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۱۸۳۳ میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار بورس ۴۰ میلیارد تومان بلوک و  در  فرابورس  ۷۰۶  میلیارد تومان اوراق و صندوق معامله شد .  


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  ومعادن ۹۷ ، حفاری ۸۹ ، خساپا ۷۶ ، وبملت ۷۰ ، وبصادر ۶۷ ، غگل ۶۳ ، بفجر ۶۱ ، وتجارت ۶۰ ، ولیز ۵۵ ، ذوب ۵۰ ، ولساپا ۴۹ ، مادیرا ۴۷ ، خپارس ۴۵ ، فرابورس ۴۴ ، شاراک ۴۲ ، شیران ۴۱ ،‌کویر ۴۰ ، سیمرغ ۴۰ ، فجر ۳۹ ، ونوین ۳۸ ، های وب ۳۶ ، فولاد ۳۴ ، شپدیس ۳۳ ، خودرو ۳۳ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص  ومعادن ، حکشتی ، بسوئیچ ، مبین ، کگل ، شخارک ، بفجر ، بصادر ، شاراک ،‌شبریز ، وتجارت ، خساپا ،‌وبملت ، فولاد ، پترول ، ونیکی ، کچاد ، کاما ، جم ، شنفت ، وپاسار ، فایرا ،‌ خراسان ، خپارس ، پارس ، ستران .... و بیشترین تاثیر منفی  فارس ، رمپنا ، شپنا ، همراه ، رمپنا ، تاپیکو ، شبندر ، نوری ، آپ ، های وب ، کالا بودند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط منفی تا حدود ساعت ۱۰ داشت که شاخص هم بالای ۳ هزار واحد منفی بود که بعد از ان به مرور تقاضا تقویت شد و شاخص بالای ۲ هزار واحد مثبت شد .

گروه های مثبت بازار ، بانکی ، لاستیک ، معدنی روی تا حدی خودرویی و پتروشیمی بود .

بیشترین ارزش معاملات را خودرویی ، بانک ، فلزی داشتند .

 

ـــــــــــــــــــــــــــ
 
از تحرکات مهم مثبت بازار ، در گروه بانکی ، وبصادر ، وتجارت ، وکار ، دی صف خرید شدند . وپاسار ، وسینا هم مثبت بود .

در گروه لاستیک ، پکرمان ، پاسا صف خرید ، پکویر هم مثبت بود .

در گروه معدنی روی ، کا مثبت ۹.۹٪ باز شد .  زنگان ، فاسمین ، فراور ، فزرین ، کروی هم صف خرید شدند .

در گروه خودرو،‌ خپارس ، خزامیا صف خرید ، خساپا هم مثبت بود .

در گروه پتروشیمی ، شبصیر ، شیراز ، کرماشا صف خرید ، پترول ، خراسان ،  شاراک ، شخارک ، شپدیس ، شغدیر مثبت بودند .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب بازار ... بالاس ، حفاری ، ختور ، خمحور ، خکمک ، برکت ، کاسپین ، غبشهر ، غبهنوش ، غشاذر ،‌ غشهداب ، غگل ، غگلستا ، غمارگ ، ثپردیس ، ثتران ، ثرود ، ستران ، کاذر ، کتوکا ، کساوه ، کسرا ، کسرام ، کسعدی ، کفرا ، کماسه،‌ قزوین ، قهکمت ، پارسیان ، دانا ، ودی ، بسوئیچ ، بالبر ، بفجر ، بنیرو ، بکاب ، توریل ، حاسا ، حپارسا ، حتوکا ، حخزر ، حسیر ، حکشتی ، پرداخت ، رکیش ، مرقام ، واوا ، وخارزم ، چافست ، کپرور ، شنفت ، تایرا ، تپمپی ، تکشا ، تکمبا ،
ومعادن ،‌ لپارس ، لسرما ، مادیرا ، لوتوس ، نطرین ، زشریف ، زپارس ، زفکا ، فولاژ ، ساینا ، فایرا   ... بودند .

بازار پایه هم شرایط نسبتا متعادلی داشت .

 

rating
  نظرات کاربران