گزارش بازار ۶ بهمن ۹۸


 

شاخص بورس امروز  ۱۳۱۰ واحد مثبت شد و به عدد  ۴۱۸،۳۱۲ واحد  رسید .

حجم معاملات بازار ۷۲۷۸  میلیارد تومان که  ۴۷۹۴ میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۲۴۸۴ میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار بورس ۷۹ میلیارد تومان بلوک و  در  فرابورس  ۴۴۱  میلیارد تومان اوراق و صندوق معامله شد .  


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  خساپا ۱۷۷ ، حکشتی ۱۳۴ ، فجر ۹۷ ، حفاری ۸۷ ، مادیرا ۸۳ ، ولساپا ۷۵ ، کرمان ۷۲ ، مبین ۷۲ ، ذوب ۷۱ ، ثالوند ۷۰ ، واوا ۷۰ ، خپارس ۶۶ ، کویر ۶۵ ، وبملت ۶۴ ، های وب ۶۴ ، وشهر ۶۲ ، چکاپا ۵۶ ، خودرو ۵۶ ، تپکو ۵۵ ، وخارزم ۵۵ ، بترانس ۵۴ ، ونوین ۵۳ ، فرابورس ۴۸ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص  اخابر ، شیران ، مبین ، حکشتی ، شخارک ، خساپا ، بفجر ، خودرو ، پترول ، نوری ،‌بورس ، ونیکی شاراک ، پارس .... و بیشترین تاثیر منفی  فارس ، فولاد ، شبندر ، شپنا ، کچاد ، فملی ، وامید ، شبریز ،‌شتران ، تاپیکو ، جم ، رانفور ، وپاسار ، کگل ، شسپا ، وبملت ، شیراز ، همراه ، فولاژ ، فخوز ، کالا ، وپارس ، شبهرن ، وغدیر ، شفن  بودند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط مثبتی تا ساعت ۱۰ داشت که به مرور عرضه افزایش و تعداد زیادی از سهم ها منفی هم شدند .

گروه های مثبت بازار خودرویی ، لاستیک ، کانی غیر فلزی تا حدی حمل و نقل و دارویی   بودند .

گروه های مهم منفی بازار پالایشی ، مس ، سنگ اهنی ، فولادی و تا حدی پتروشیمی بودند .

 

ـــــــــــــــــــــــــــ
 
از تحرکات مهم مثبت بازار ، در گروه خودرو ، ابتدای بازار تقریبا همه سهم های گروه با صف خرید سنگین مواجه شدند که بعد عرضه شدند و در اواخر بازار خپارس صف خرید و دیگر سهام گروه متعادل مثبت بودند .

در گروه لاستیک ، پاسا صف خرید ، پکرمان ، پکویر ، پتایر ، پسهند مثبت بودند .

در گروه کانی غیر فلزی ، کاذر ، کتوکا ، کسرا ، کحافظ ، کسعدی ، کسرام ، کفپارس ، کفرا  صف خرید شدند .

در گروه حمل و نقل ، توریل ، حتوکا ، حکشتی صف خرید شدند .

در گروه دارویی ، دامین مثبت ۱۲٪ باز شد . دتولید ، دلقما ،  برکت ، دابور ، دارو صف خرید شدند .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب بازار ... زنگان ، فراور ، فزرین ، چدن ، بالاس ، فاذر ، دی ، وکار ، خمحور ، خمهر ، ختور ،‌خکمک ، پترول ، شاراک ، شخارک ، شیران ، ساینا ، شلعاب ، شکربن ، شاملا ، فایرا ، زشریف ، سیمرغ ، امید ، دتوزیع ، نمرینو ، تپمپی ، تایرا ، مادیرا ، شنفت ، ونیکی ، وسپه ، واوا ، وخارزم ، اعتلا ، بسوئیچ ، بشهاب ، بفجر ، بکام ، مبین ، وهور ، بکاب ، ولساپا ، دانا ، پارسیان   ... بودند .

بازار پایه هم نسبتا مثبتی داشت .

 

rating
  نظرات کاربران