گزارش بازار ۵ بهمن ۹۸


 

شاخص بورس امروز  ۵۷۹۰ واحد مثبت شد و به عدد  ۴۱۷،۰۰۱ واحد  رسید .

حجم معاملات بازار ۱۰۸۴۵  میلیارد تومان که  ۴۰۰۵ میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۶۸۴۰ میلیارد تومان در بازار فرابورس بود .  در  فرابورس  ۶۲۷۳  میلیارد تومان اوراق و صندوق معامله شد .  


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  فملی ۹۵ ، رمپنا ۹۳ ، حکشتی ۹۲ ، وشهر ۸۶ ، فرابورس ۷۶ ، وبملت ۷۳ ، خودرو ۶۹ ، کرمان ۶۸ ، خساپا ۶۱ ، ذوب ۵۹ ، های وب ۵۲ ، ونوین ۵۰ ، ثاخت ۴۳ ، بفجر ۴۰ ، قثابت ۳۹ ، فولاد ۳۹ ، غشهداب ۳۷ ، وتجارت ۳۷ ، خگستر ۳۱ ، ثپردیس ۳۰ ، سمگا ۳۰ ، چکاپا ۳۰ ، اخابر ۳۰ ، خمهر ۲۹ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص  اخابر ، رمپنا ، وامید ، حکشتی ، ومعادن ، خودرو ، خساپا ، شخارک ، فخاس ، همراه ، رانفور ، پارس ، تیپیکو ، کویر ، فولاد ، ونیکی ، بورس ، هاب وب ، شبندر ، وبانک ، فخوز ، سفارس ، خپارس ، ستران ، بترانس ، کالا .... و بیشترین تاثیر منفی  فملی ، وبملت ، کگل ، نوری ، فارس ، وغدیر ، تاپیکو ، شپدیس ، شیراز ، وپارس ، غسالم ، خراسان بودند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط مثبتی داشت . اکثر گروه های بازار مثبت بودند .

گروه های مثبت مناسب بازار ، خودرو ، دارویی ، حمل و نقل ، ساختمان ، سیمان ، لیزینگ ، کانی غیر فلزی ، بیمه ، نیروگاهی ، تجهیزات ، ماشین الات ، دام پروری ، لاستیک ،  شوینده ، شیمیایی ، قطعات ، مخابرات ، غذایی  تا حدی فولادی و سنگ اهنی  ، .... بودند .

بیشترین ارزش معاملات را خودرویی ، فلزی ، بانکی داشتند .

 

ـــــــــــــــــــــــــــ
 
از تحرکات مهم مثبت بازار ، در گروه خودرو ، خساپا ، خپارس ،  خودرو ، خبهمن ، وساپا ، ورنا ، خدیزل صف خرید شدند .

در گروه دارویی ، اقبال مناسب به سهام گروه وجود داشت و اکثر نماد های گروه صف خرید شدند .

در گروه حمل و نقل ، حکشتی ، وتوکا ، حریل ، حخزر ، حتاید ، حپترو ، توریل ، حاسا صف خرید شدند .

گروه ساختمان و سیمان هم با اقبال خوبی مواجه شدند اکثر نماد های گروه صف خرید شدند .

در گروه کانی غیر فلزی ، کاذر ، کپارس ، کحافظ ، کرازی ، کساوه ، کسرا ، کسرام ، کسعدی ، کفپارس ، کگاز ، کماسه ، کهمدا صف خرید شدند . و ....

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب بازار ...وپست ، وملل ، وکار ، شخارک ، شبصیر ، شغدیر ،  قهکمت ، قشیر ، قزوین ، قثابت ، قچار ، پخش ، بورس ، فرابورس ، کالا ، کطبس ، کپرور ، امید ، هجرت ، فاما ، فلوله و ... بودند .

بازار پایه هم نسبتا مثبتی  داشت .

 

rating
  نظرات کاربران