گزارش بازار ۲ بهمن ۹۸


 

شاخص بورس امروز  ۵۲۰۲ واحد مثبت شد و به عدد ۴۱۱،۲۱۱ واحد  رسید .

حجم معاملات بازار ۵۲۰۷  میلیارد تومان که  ۳۴۳۷ میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۱۷۷۰ میلیارد تومان در بازار فرابورس بود .  در  فرابورس  ۷۲۵  میلیارد تومان اوراق معامله شد .  


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  غگل ۱۱۶ ، حکشتی ۱۰۷ ، رمپنا ۹۶ ، فجر ۹۰ ، خساپا ۸۶ ، فرابورس ۷۶ ، ونوین ۵۶ ، فملی ۵۳ ، وبملت ۵۲ ، های وب ۴۹ ، خمهر ۴۰ ، ولیز ۳۹ ، شسپا ۳۸ ، کرمان ۳۸ ، فولاد ۳۷ ، اخابر ۳۶ ، خربخت ۳۶ ، کویر ۳۶ ، حفاری ۳۶ ، خودرو ۳۳ ، اریان ۳۰ ، چکاپا ۳۰ ، خگستر ۳۰ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص  فملی ، رمپنا ، اخابر ، فارس ، همراه ، حکشتی ، ومعادن ، شبندر ، خساپا ، کچاد ، وپارس ، تیپیکو ، ثاخت ، خودرو ، کویر ، وپاسار ، بورس ، شیراز تاصیکو ، کالا ، ونیکی .... و بیشترین تاثیر منفی  جم ، شخارک ، شسپا ، نوری ، تاپیکو ، فخوز ، فخاس ، کگل ، پارس ، فولاژ ، شبهرن ، غسالم پارسان ، اپ ، پترول بودند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط مثبتی داشت . گروه های مثبت خودرویی ، ساختمان  ، سیمان ، معدنی روی ، دارویی ، لاستیک ، کانی غیر فلزی ، بیمه ، قطعات ، حمل و نقل ، مس ، مخابرات ، فولادی ، ماشین الات  بودند .

بیشترین ارزش معاملات برای گروه های خودرویی ، فلزی ، پتروشیمی بودند .

ارزش معاملات بازار هم همچنان مناسب هست .

ـــــــــــــــــــــــــــ
 
از تحرکات مهم مثبت بازار ، در گروه خودرویی ، خپارس ، خساپا ، خزامیا ، ورنا ، خدیزل ، خبهمن صف خرید شدند . خودرو ، وساپا هم مثبت بودند .

در گروه ساختمان ، ثپردیس مثبت ۲۴٪ ، ثاخت مثبت ۱۹٪ ، ثفارس مثبت ۹٪  باز شد . ثتران ، ا س پ ، ثغرب ، ثنوسا ، وتوس صف خرید شدند .

در گروه سیمان ، اکثر نماد های گروه صف خرید داشتند .

در گروه معدنی روی ، فراور ، فاسمین ، فزرین ، زنگان ، فسرب صف خرید شدند .

در گروه دارویی ، اقبال به سهام گروه مناسب بود و اکثر سهام صف خرید و یا مثبت مناسب بودند .

در گروه مخابرات ، اخابر ، همراه صف خرید شدند .

در گروه مس ، فملی بعد از مجمع افزایش سرمایه مثبت ۴.۸٪ باز شد . و ...ـــــــــــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب بازار ... حفاری ، بالاس ، رمپنا ، فاذر ، ونفت ، وپارس ، وپاسار ، وکار ، وملل ، شبصیر ، غبشهر ، غپاک ، غپینو ، غگل ، غشهداب ، قهکمت ، ولبهمن ، وایران ، ولیز ، بسوئیچ ، بشهاب ، بکام ، تاپکیش ، افرا ، اعتلا ، واوا ، وبیمه ، وخارزم ، وسبحان ، ونیکی ، چافست ، بورس ، کالا ، گکوثر ، چکاوه ، شلعاب ، شکربن ، شدوص ، فلوله ، نمرینو ، هجرت    ... بودند .

بازار پایه هم نسبتا متعادلی داشت .

 

rating
  نظرات کاربران