گزارش بازار ۱ بهمن ۹۸


 

شاخص بورس امروز  ۳۷۹۸ واحد منفی شد و به عدد  ۴۰۶،۰۰۸ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۵۶۱۲  میلیارد تومان که  ۴۱۴۴ میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۱۴۶۸ میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار بورس ۸۲ میلیارد تومان بلوک و   در  فرابورس  ۵۳۱  میلیارد تومان اوراق معامله شد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  های وب ۱۶۴ ، فجر ۱۳۵ ، شپنا ۱۲۲ ، حکشتی ۷۷ ، خساپا ۷۷ ، شاراک ۷۵ ، غگل ۷۱ ، خمهر ۶۳ ، ونوین ۶۱ ، نوری ۵۸ ، خریخت ۵۳ ، کرمان ۵۲ ، فارس ۵۱ ، خگستر ۴۹ ، وبملت ۴۷ ، کاما ۴۶ ، وتجارت ۴۴ ، بکام ۴۴ ، فولاد ۴۴ ، ذوب ۴۴ ، کویر ۴۴ ، ولساپا ۴۳ ، قثابت ۴۳ ، شبریز ۳۹ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص  حکشتی ، شخارک ، شاراک ، شیراز ، غگل ، ونیکی ، بورس ، کالا ، فراور ، ستران ، سفارس ، های وب ، پترول ، وسینا ، حفاری ، فولاژ .... و بیشترین تاثیر منفی  شپنا ، فارس ، شبندر ، اخابر ، فولاد ، فخوز ، پارسان ، کگل ، کچاد ، شتران ، وغدیر ، شبریز ، وامید ، جم ، مبین ، شسپا ، شبهرن ، وصندوق ، همراه ، وبصادر ، خودرو بودند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط منفی داشت . گزارشات ۹ ماهه ضعیف و معمولی اکثر شرکتها باعث افزایش  عرضه در بازار شد .

اصلی ترین گروه های منفی بازار ، پالایشی ، فولادی ، سنگ اهن ، پتروشیمی ،  بانکی ، خودرویی بودند .

گروه های مثبت بازار را سیمانی و تا حدی دارویی  ،‌ حمل و نقل و تک سهم ها از گروه های مختلف تشکیل دادند . و بیشتر مثبت های در سهام کوچک تر بود .

بیشترین ارزش معاملات را خودرویی ، پتروشیمی ، فلزی داشتند .

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــ
 
از تحرکات مثبت بازار ، در گروه سیمانی ، اقبال به سهام گروه مناسب بود و اکثرا صف خرید شدند .

در گروه دارویی ، برکت ، دارو ، دالبر ، دامین ، دسبحا ، دفراد ، دلقما ، دکوثر ، دیران ، وپخش صف خرید شدند .

در گروه حمل و نقل ، حکشتی ، حتوکا ، حتاید ، حپترو ، حاسا صف خرید شدند .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب بازار ... زنگان ، فراور ، حفاری ، بالاس ، فاذر ، وسینا ، ختراک ، خمهر ، خوساز ، خکمک ، شاراک ، شیراز ، پاسا ، پسهند ، غبهنوش ، غپینو ، غگلستا ، غگل ، ثغرب ، ثتران ، ثمسکن ، ثنوسا ، کپارس ، کترام ، کتوکا ، کحافظ ، کساوه ، کسعدی ، کفپارس ، کگاز ، قنیشا ، قشهد ، قهکمت ، قشکر ، بساما ، ودی ، کوثر ، ولشرق ، ولبهمن ، بشهاب ، بسوئیچ ، بکام ، مادیرا ، لخزر ، لبوتان ، تکمبا ، تکشا ، نمرینو ، امید ، خدیزل ، زدشت ، زکشت ، شکربن ، شدوص ، شتوکا ... بودند .

بازار پایه هم نسبتا منفی بود .

 

rating
  نظرات کاربران