گزارش بازار ۱۰ اذر ۹۸


 

شاخص بورس امروز  ۴۰۸۲ واحد مثبت شد و به عدد  ۳۱۸،۶۷۰ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۲۸۶۲  میلیارد تومان که ۱۷۳۰   میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۱۱۳۲  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار اصلی ۲۳  میلیارد تومان بلوک و  در  فرابورس ۲۷۹ میلیارد تومان اوراق و صندوق های بورسی و بلوک  بود .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  چکاپا ۹۴ ، فملی ۵۸ ،‌شپلی ۵۱ ، کویر ۴۲ ، البرز ۴۰ ، خپارس ۳۶ ، سمگا ۳۳ ، فولاد ۳۳ ، خساپا ۳۲ ، رنیک ۳۱ ، ذوب ۲۹ ، ونوین ۲۸ ، رمپنا ۲۷ ، فاراک ۲۶ ، وصنا ۲۵ ، خصدرا ۲۵ ، قشیر ۲۴ ، تپکو ۲۳ ، فاذر ۲۳ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص  فملی ، فولاد ، همراه ، رمپنا ، شخارک ، وبملت ، اخابر ، فارس ، پارس ، دعبید ، وبصادر ، تیپیکو ، خساپا ، شبریز ، مبین ، شتران ، بفجر ، شسپا ، ومعادن ، شنفت ، سپ ، پترول ، شبندر  ......... و تاثیر منفی را رانفور ، وکار ، نوری ،‌وصندوق ، فخوز ، وپارس ، وملی ، کگل ، ونوین ، آپ داشتند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط مثبت مناسب همراه با افزایش حجم معاملات را داشت . امروز تعدادی از سهام بزرگ بازار مثل فملی ، فولاد ، شخارک وبملت هم در افزایش رشد شاخص کمک زیادی کردند .

گروه های دارویی ، قندی ، لیزینگ ، کاغذی صنایع برتر و مثبت بازار بودند .

گروه های خودرویی ، سیمان ، روغن موتور ، قطعات ، فولادی ، مس ، تجهیزات ، غذایی ، پالایشی هم مثبت بودند .

گروه های فلزی ، خودرویی ، دارویی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند .ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت مهم بازار ، در گروه دارویی ، اکثر سهام گروه صف خرید و یا مثبت مناسب داشتند .

در گروه قندی ، سهام گروه مثبت مناسبی داشتند .

در گروه لیزینگ ، ولیز ، ولملت ، ولشرق صف خرید شدند .

در گروه کاغذی ، چکاپا ، چکاوه صف خرید تکشیل دادند .

در گروه خودرویی ، خپارس ، وساپا ، ورنا صف خرید ، خساپا ، خزامیا مثبت معامله شدند .

در گروه مس ، فملی به صف خرید رسید .

در گروه فولادی ، هرمز ، کاوه ، ذوب ، فولاد ، فولاژ مثبت معامله شدند .
ــــــــــــــــــــــــــــــ


از تک سهم های مثبت مناسب بازار  ... زنگان ، فاسمین ، پترول ، شبصیر ، شخارک ، پاسا ، پسهند ، پکویر ، ثاباد ، سمگا ، ثفارس ، ثرود ، ثاباد ، کاذر ، کتوکا ، کسرام ، کفرا ، کماسه ، بالبر ، بکهنوج ، وهور ، حپترو ، حفارس ، مداران ، سپ ، وصنا ، وبیمه ، وگستر ، اعتلا ، بورس ، چافست ، کشرق ، شگل ، شوینده ، پدرخش ، فولای ، تاصیکو ، زپارس ، نمرینو ، وتوشه ، لسرما ، تکنو ، تکشا ،  ...   بودند .

 بازار پایه هم شرایط نسبتا مثبتی داشت .

 

rating
  نظرات کاربران