گزارش بازار ۹ اذر ۹۸


 

شاخص بورس امروز  ۳۳۵۷ واحد مثبت شد و به عدد  ۳۱۴،۵۸۷ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۲۶۷۰  میلیارد تومان که ۱۶۱۴   میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۱۰۵۶  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار اصلی ۱۸  میلیارد تومان بلوک و  در  فرابورس ۳۳۲ میلیارد تومان اوراق و صندوق های بورسی و بلوک  بود .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  رمپنا ۶۹ ، ذوب ۶۱ ، نوری ۵۶ ، چکاپا ۴۶ ،‌ وصنا ۴۵ ، کویر ۴۳ ، قشیر ۳۹ ، سمگا ۲۹ ، ونوین ۲۶ ، خپارس ۲۴ ، وبملت ۲۲ ، بجهرم ۲۲ ، واتی ۲۲ ، فولاد ۲۱ ، های وب ۲۰ ، مادیرا ۱۹ ، زکشت ۱۹ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص  رمپنا ، اخابر ، همراه ، مبین ، نوری ، وبملت ، کگل ، تیپیکو ، وبانک ، وبصادر ، کویر ، بفجر ......... و تاثیر منفی را شپنا ، فملی ، شبندر ، شتران ، شفن ، تنوین ، شنفت داشتند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط مثبت مناسبی را شاهد بود .

گروه های مثبت مناسب بازار ، دارویی ، تجهیزات ، غذایی ، لاستیک ، ساختمان ، سیمان ، ماشین الات ، حمل و نقل ، سرمایه گذاری ، لیزینگ ، قطعات ، برقی ،‌ انفورماتیک ، معدنی روی ،‌ بیمه و ... بودند .

گروه پالایشی به دلیل افت ۴٪ قیمت نفت منفی و کم رمق ظاهر شد . گروه سنگ اهنی هم ضعیف بودند .

بیشترین ارزش معاملات برای گروه های پتروشیمی ، خودرویی ، فلزی بودند .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت مهم بازار ، در گروه دارویی ، سهام گروه صف خرید و یا مثبت مناسب داشتند .

در گروه تجهیزات ، ونفت مثبت ۱۰درصد باز و صف خرید ، رمپنا ، بالاس ، فاذر ، رنیک صف خرید شدند .

در گروه غذایی ، تبرک ، غاذر ، بهپاک ،‌غپینو ، غسالم ، غمارگ ، غبشهر صف خرید شدند .

در گروه لاستیک ، پکویر ، پاسا ، پسهند صف خرید ، پتایر ، پکرمان هخم مثبت بودند .

در گروه ماشین الات ، تکشا ، تپمپی ، وتوشه ، لپارس ، تکمبا صف خرید تشکیل دادند . لخزر ، لسرما ، مادیرا ، تکنو مثبت معامله شدند .

گروه سیمان و ساختمان هم با اقبال سرمایه گذاران مواجه شدند و مثبت بودند .

در گروه لیزینگ ، ولیز ، ولملت ، ولشرق ، ولبهمن صف خرید شدند .

در گروه برقی ، بترانس ، بالبر ، بسوئیچ ، بشهاب ، بکاب صف خرید شدند .  

در گروه حمل و نقل ، حپارسا مثبت ۱۰٪ و حتوکا مثبت ۸٪ باز شدند . وتوکا ، حفارس ، حسیر ، حریل صف خرید تشکیل  دادند . و ....


ــــــــــــــــــــــــــــــ


از تک سهم های مثبت مناسب بازار  ... کاذر ، کپارس ، کساوه ، کماسه ، کفرا ، کسرام ، قپیرا ، قثابت ، قلرست ، قصفها ، قمرو ، البرز ، بساما ، مبین ، شسینا ، فولای ، فلوله ، فاما ، فایرا ، کویر ، ذوب ، تلیسه ، زپارس ، سیمرغ ، چافست ، بورس ، اخابر   ...   بودند .

 بازار پایه هم شرایط مثبتی داشت .

 

rating
  نظرات کاربران