گزارش بازار ۶ اذر ۹۸


 

شاخص بورس امروز  ۱۵۸۶ واحد مثبت شد و به عدد  ۳۱۱،۲۳۰ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۲۵۹۷ میلیارد تومان که ۱۵۶۰   میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۱۰۳۷  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار اصلی ۳۵  میلیارد تومان بلوک و  در  فرابورس ۲۹۱ میلیارد تومان اوراق و صندوق های بورسی و بلوک  بود .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات ددام ۴۹ ، بجهرم ۴۷ ، چکاپا ۴۵ ، کویر ۴۲ ، قشیر ۳۵ ، مادیرا ۳۱ ، زبینا ۳۱ ، وصنا ۳۱ ، های وب ۲۷ ، ونوین ۲۶ ، خنصیر ۲۶ ، زکشت ۲۶ ، تپکو ۲۵ ، کرمان ۲۲ ، فاراک ۲۱ ، وملل ۲۱ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص  رمپنا ، فملی ، وبملت ، کچاد ، نوری ، کگل ، تیپیکو ، فولاد ، وپاسار ، شپنا ،‌ونیکی ، کویر ، شخارک ، شیران ، های وب ......... و تاثیر منفی را رانفور ، وامید ، پارس ، شنفت ، وغدیر ، شبهرن ، فارس ، حتاید ، تنوین داشتند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط نسبتا متعادل و مثبت کم رمق و  پر عرضه ای  داشت .

گروه های دارویی ، سرمایه گذاری ، دام پروری ، بیمه ، شرایط کلی مثبت داشتند و بهتر از دیگر گروه ها ظاهر شدند .

 گروه های دارویی ، خودرویی ، فلزی بیشترین ارزش معاملات را داشتند .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت مهم بازار ، در گروه دارویی ، برکت ، تیپیکو ، دبالک ، داوه ، کاسپین ، والبر ، دیران ، دسبحا ، دسانکو ، دزهراوی ، ددام ، دتولید صف خرید شدند .

در گروه سرمایه گذاری ،‌ سرچشمه ، واتی ، وصنا ، وگستر ، وملی صف خرید تشکیل دادند .

در گروه بیمه ، البرز صف خرید سنگین داشت . میهن ، ملت ، دانا ، ما ، اسیا مثبت معامله شدند .

در گروه  انفورماتیک ، تلیسه ، زبینا ، زپارس ، زشریف صف خرید ، زفکا ، زدشت هم مثبت معامله شدند .

ــــــــــــــــــــــــــــــ


از تک سهم های مثبت مناسب بازار  ... فسرب ، رمپنا ، ونفت ، رمپنا ، وملل ، خپویش ، ختور ، خشرق ، خکمک ، خکار ، خمحور ، خلنت ، شبصیر ، نوری ، پسهند ، غاذر ، غسالم ، آس پ ، ثباغ ،‌ ثپردیس ، سبهان ، سیلام ، سکرد ،‌ سقاین ، کاذر ، کپارس ، کسرام ، کماسه ، قمرو ،‌ ولشرق ، بجهرم ،‌بسوئیچ ، وهور ، بکاب ، مفاخر ، های وب ، چافست ، گکوثر ، کشرق ، فاما ، فولای ، زپارس ، تلیسه ، زشریف   ...   بودند .

 بازار پایه هم شرایط پر عرضه ای داشت .

 

rating
  نظرات کاربران