گزارش بازار ۱۷ شهریور ۹۸


 

شاخص بورس امروز  ۲۱۳۰ واحد مثبت شد و به عدد  ۲۹۶،۷۳۲  واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۲۸۵۱  میلیارد تومان که ۱۸۴۷  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۱۰۰۴  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود .  در بازار بورس ۴۳ میلیارد تومان بلوک و در بازار  فرابورس  ۴۵۸ میلیارد تومان  اوراق مشارکت ، صندوق ها  معامله شد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  خودرو ۵۰ ، ونوین ۴۲ ، حفارس ۳۸ ، خساپا ۳۶ ، ذوب ۳۵ ، کرمان ۳۰ ، رمپنا ۳۰ ، سمگا ۲۹ ، وپارس ۲۸ ، هجرت ۲۶ ، فولاد ۲۴ ، ودی ۲۳ ، کالا ۲۲ ، بفجر ۲۱ ، وخارزم ۲۱ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص شتران ، شبندر ، شبریز ، پاکشو ، شپنا ، خودرو ، کچاد ، پارس ، فملی ، وپارس ، بفجر ، ونوین   .......... و تاثیر منفی را رمپنا ، فولاد ، اخابر ، پارسان ، فخاس ، ومعادن ، حکشتی ، فخوز ، همراه     داشتند . 
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط مثبت در گروه های خودرویی ، پالایشی ، دارویی ، ساختمان ، سیمان ، قطعات  داشت . امروز عرضه سهام افزایش یافت .

بیشترین ارزش معاملات در گروه های خودرویی ، پتروشیمی ، فلزی بودند .

.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت بازار در گروه خودرویی ، خودرو ، خزامیا ، خدیزل صف خرید ، خپارس ، خساپا  ، خبهمن ، وساپا هم مثبت معامله شدند .

در گروه پالایشی ، شاوان ، شراز صف خرید ، شبریز ، شتران ، شبندر ، شپنا هم مثبت بودند .

در گروه دارویی ، برکت ، دابور ، داسوه ، دکوثر ، دزهراوی ، درهاور ،  داوه ، دبالک ، دتولید ، والبر ، دفارا صف خرید شدند .

در گروه ساختمان و سیمانی هم اقبال به سهام گروه مناسب بود .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تک سهم های مثبت مناسب بازار  ... چدن ، رنیک ، ونفت ، وپارس ، ونوین ، وکار ، بفجر ، غالبر ، بهپاک ، غبشهر ، غپینو ، غشاذر ، غگرجی ، غگلستا ، غمارگ  ، غمینو ، کپارس ، کسرا ، کساوه ، کفپارس ، کهمدا ، قلرست ، قمرو ، قهکمت ، البرز ، پارسیان ، اتکام ، ولیز ، ولغدر ، بنیرو ، بسوئیچ ، بکاب ، توریل ، وخارزم ، گکوثر ، کپرور ، شپاس ، شگل ، شلعاب ، شسینا ، شاملا ، پدرخش ، قاسم ... بودند .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در بازار هم به دلیل تغییر قوانین تا هفته اینده بسته خواهد بود .

 

rating
  نظرات کاربران