گزارش بازار ۱۲ شهریور ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۲۵۱۰ واحد مثبت شد و به عدد   ۲۸۵،۵۷۳ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۲۲۳۵  میلیارد تومان که ۱۳۴۴  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۸۹۱  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود .  در بازار بورس ۱۶ میلیارد تومان در بازار  فرابورس  ۴۲۱ میلیارد تومان  اوراق مشارکت ، صندوق ها  معامله شد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات فولاد ۷۷ ، دی ۶۰ ، تپکو ۴۴ ، کرمان ۴۳ ، حفارس ۳۶ ، ودی ۳۱ ، ذوب ۲۴ ، خساپا ۲۳ ، رمپنا ۲۰ ، سمگا ۱۹ ، حفاری ۱۹ ، وتجارت ۱۸ ، شیراز ۱۸ ، وبیمه ۱۸ ، غچین ۱۸ ، شگل ۱۷ ، اتکای ۱۶ ، خاور ۱۶ ، جم پیلن ۱۴ ، حکشتی ۱۴ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص فولاد ، فارس ، رمپنا ، اخابر ، شتران ، حکشتی ، پارسان ، وبصادر ، وپارس ، فملی ، وتجارت ، شیراز ، وامید ، فخاس .......... و تاثیر منفی را کگل ، شنفت ، شبریز ، برکت ، های وب ، پرداخت ، ومعادن ، فایرا ، فولاژ   داشتند . 
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط مثبتی داشت . گروه های بانکی ، تجهیزات ، دام پروری ،  دارویی ، کانی غیر فلزی ، نیروگاهی مثبت بودند . در سهام بزرگ بازار هم فولاد ، فارس ،‌ رمپنا ، اخابر ، حکشتی مثبت قابل توجه داشتند . همچنین تک سهم های دیگر از گروه های مختلف مثبت های بازار را تشکیل دادند .

بیشترین ارزش معاملات را به ترتیب گروه های فولادی ، پتروشیمی ، خودرویی داشتند .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت بازار در گروه بانکی ، وپارس ، وپست صف خرید ، وبصادر ، وتجارت ، دی ، وسینا مثبت بودند .

در گروه تجهیزات ، رمپنا ، حفاری صف خرید ، چدن ، بالاس ، فاراک هم مثبت بودند .

در گروه دام پروری ، تلیسه ، زماهان صف خرید ، زکشت ، زفکا ، زشگزا ، زمگسا مثبت بودند .

در گروه دارویی ، دابور ، دامین ، درازک ، دلقما ، دفارا ، دبالک ، دتماد صف خرید شدند .

در گروه کانی غیر فلزی ، کترام ، کتوکا ، کسعدی ، کهمدا صف خرید شدند .

در گروه نیروگاهی ، وهور ، بمپنا صف خرید ، ونیرو ، دماوند ، بزاگرس مثبت معامله شدند .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تک سهم های مثبت مناسب بازار  ... فراور ، فزرین ، فسرب ، کبافق ، ختراک ، خپویش ، خموتور ، خوساز ، شیراز ، فارس ، غشاذر ، غفارس ، غگلستا ، کرمان ، ثفارس ، سیلام ، سغرب ، سشمال ، ودی ، میهن ، آسیا ، پارسیان ، ولشرق ، وایران ، بسوئیچ ، بکاب ، حکشتی ، حفارس ، حپترو ، رکیش ، مرقام ، وصنا ، وملی ، وبیمه ، گکوثر ، اخابر ، شگل ، شلعاب ، شکلر ، شدوص ، فلوله ، قاسم ، نطرین ، هجرت ، تایرا ، گکوثر و ... بودند .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در بازار پایه  ... جو بازار کمی بهتر  از روز قبل بود  و تعدادی از سهام مثبت و صف خرید بودند  . خاور ، خکاوه ، کیسون ، سامان ، بمیلا ، خصدرا ، وارس ، ابین ، کازرو ، وایند ، سمایه ، گکیش ، ممسنی ، وافری ، دقاضی ، ساروج ، ساذری ، دشیری مثبت بودند .

 

rating
  نظرات کاربران