گزارش بازار ۱۱ شهریور ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۳۰۵۱ واحد منفی شد و به عدد   ۲۸۳،۰۶۳ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۲۶۶۷  میلیارد تومان که ۱۷۲۲  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۹۴۵  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود .  در بازار بورس ۱۰۷ میلیارد تومان در بازار  فرابورس  ۲۷۹ میلیارد تومان  اوراق مشارکت ، صندوق ها  معامله شد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات دی ۱۰۶ ، خساپا ۹۲ ، ذوب ۵۱ ، هجرت ۴۱ ، سمگا ۳۶ ، دزهراوی ۳۲ ،‌ خوساز ۲۹ ، ثنوسا ۲۸ ، شپنا ۲۷ ، فخاس ۲۶ ، فولاد ۲۵ ، شگل ۲۳ ، خودرو ۲۲ ، وصنعت ۲۱ ، نوری ۲۱ ، رکیش ۲۰ ، فراور ۱۹ ، وبیمه ۱۹  میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص فخاس ، خساپا ، شپنا ، شبریز ، کچاد ، کالا ، کاوه ، شتران ، فایرا ، بموتو  .......... و تاثیر منفی را فولاد ، فملی ، اخابر ، وامید ، کگل ، وغدیر ، مبین ، خودرو ، وپاسار ، پترول ، ونیکی ، بفجر ، شپدیس ، وبصادر ، حکشتی ، شیران ، ومعادن ، تاپیکو    داشتند . 
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط منفی زیادی داشت . بعد از چند روز متمادی رشد مناسب شاخص امروز شرایط پر عرضه و منفی را بازار داشت .

کلیت گروه ها امروز منفی بودند وفقط تک سهم از گروه های مختلف مثبت بازار را تشکیل دادند .


بیشترین ارزش معاملات به ترتیب برای گروه های خودرویی ، فلزات ، پتروشیمی ، بود .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تک سهم های مثبت مناسب بازار ، فراور ، زنگان ، بالاس ، دی ، خپویش ، ختراک ، خوساز ، خموتور ، دلقما ، دزهراوی ، غشاذر ، کترام ، کسعدی ، قمرو ، ولیز ، بسوئیچ ، بمپنا ، بموتو ، بکاب ، بکام ، حتوکا ، وبیمه ، رکیش ، گکوثر ، شلعاب ، شتوکا ، فسازان ، زپارس . تلیسه ، خساپا ، گکوثر و ... بودند .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در بازار پایه  ... جو همچنان منفی بود . امروز سهم های خصدرا ، سامان ، وگردش ، فلات ، شجم ، ممسنی ، واحیا ، ساذری ، فسدید ، لپیام ، کصدف و ... مثبت بودند   داشت .

 

rating
  نظرات کاربران