گزارش بازار ۵ شهریور ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۳۵۹۷ واحد مثبت شد و به عدد   ۲۷۸،۴۶۹ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۳۱۵۱  میلیارد تومان که ۱۷۳۴  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۱۴۱۷  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود .  در بازار  فرابورس  ۴۰۰ میلیارد تومان  اوراق مشارکت ، صندوق ها  معامله شد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  دی ۱۰۳ ، سمگا ۹۲ ، ذوب ۸۰ ، لکما ۵۹ ، رمپنا ۴۷ ، زاگرس ۳۶ ، هجرت ۳۲ ، فولاد ۲۶ ، قثابت ۲۶ ، وتجارت ۲۴ ، فخاس ۲۲ ، خساپا ۲۱ ، مرقام ۲۱ ، خودرو ۲۰ ، پترول ۲۰ ، سهگمت ۱۸ ، بترانس ۱۸ ، نوری ۱۸ ، کفراور ۱۸ ، ودی ۱۸ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را رمپنا ، کگل ، فولاد ، پارس ، تاپیکو ، فخاس ، پارسان ، مبین ، شپدیس ، شبریز ، شبندر ، جم ، فملی ، پترول ، شفن ، وغدیر ، شبهرن ، وصندوق ، شپنا ، تیپیکو ، فخوز ، ونیکی ، شیران ، شتران ، فولاژ .......... و تاثیر منفی را  اخابر ، حکشتی ، وپاسار ، خودرو ، رانفور ، قثابت ، ونوین ، وپارس ، وتجارت   داشتند . 
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط مثبت مناسبی در حدود ۱.۵ ساعت ابتدای بازار داشت که در ادامه با افزایش عرضه ها شرایط بازار منفی شد .

امروز هم اخباری که مبنی بر سخت تر شدن مذاکره و ... و شرط ایران مبنی بر برداشتن همه تحریم ها و ...  فشار فروش بازار را افزایش داد .

مثبت بازار در گروه قندی و تعدادی از سهام پتروشیمی و فولادی و حمل و نقل  و تک سهم های دیگر بودند .

گروه های منفی بازار ، بانکی ، خودرویی ، قطعات ، نیروگاهی ، تجهیزات ، لاستیک ، ساختمانی ، سیمانی ، کانی غیر فلزی ، انفورماتیک ، ماشین الات ، شوینده ،  شیمیایی ، دام پروری و ... بودند .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت بازار ، در گروه قندی ، قزوین ، قپیرا ، قشهد صف خرید ، قشکر ، قشیر ، قلرست ، قمرو ، قنیشا مثبت بودند .

در گروه حمل و نقل ، حسیر مثبت ۳۱٪ باز شد . حتوکا ، حاسا ، حفارس صف خرید شدند .

در گروه پتروشیمی ، پترول ، پارس ، زاگرس ، تاپیکو ، شفن ، شپدیس ، مبین ، وصندوق ، وغدیر ، کرماشا مثبت بودند .

در گروه فولادی ، صف خرید ذوب ، فولاژعرضه شد . فولاد ، کاوه هم مثبت بودند .  

 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب بازار .... فراور ، رمپنا ، دی ، وپست ، خپویش ، خموتور ، شبریز ، دابور ، تیپیکو ، داوه ، غپینو ، غفارس ، غشان ، غشاذر ، سمگا ، سشمال ، سرود ، سهگمت ، کتوکا ، کپارس ، کساوه ، کفرا ، اسیا ، اتکام ، کوثر ، ودی ، ولغدر ، ولیز ، بسوئیچ ، بنیرو ، بکام ، بترانس ، ونیکی ، وسپه ، اعتلا ، گکوثر ، شبهرن ، شرانول ، لخزر ، تکنو ، قاسم ، هجرت ، امید ، نمرینو ، تلیسه ، زشگزا ، فسازان و  ..... بودند .


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در بازار پایه  ...  داراب ، فسا ، کفراور ، سخواف ، جهرم ، ولانا ، شسم ، وثخوز ، وپسا ، وافری ، وبرق و  ... مثبت مناسب  بودند .

 

rating
  نظرات کاربران