گزارش بازار ۳ شهریور ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۷۶۰ واحد منفی شد و به عدد   ۲۶۹،۲۲۵ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۲۸۵۵  میلیارد تومان که ۱۷۰۲  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۱۱۵۳  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود .  در بازار  فرابورس  ۳۳۵ میلیارد تومان  اوراق مشارکت ، صندوق ها و بلوک  معامله شد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  البرز ۶۲ ، لکما ۶۱ ، خودرو ۴۱ ، وتجارت ۴۱ ، ولساپا ۳۷ ، دی ۲۹ ، ختوقا ۲۵ ، حفاری ۲۵ ، سمگا ۲۵ ، ذوب ۲۵ ، خپارس ۲۴ ، شپنا ۲۲ ، ملت ۲۱ ، خساپا ۲۰ ، کفراور ۱۹ ، وپاسار ۱۹ ، وخارزم ۱۸ ، نتوس ۱۸ ، حتاید ۱۸ ، وثوق ، ۱۸ ، فسرب ۱۷ ، چکاپا ۱۶ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را تاپیکو ، تاصیکو ، شیران ، شفن ، افق ، رمپنا ، پارس ، وغدیر ، ونیکی ، وتجارت  .......... و تاثیر منفی را همراه ، کچاد ، حکشتی ، فارس ، خودرو ، وپارس ، بفجر ، خساپا ، شپنا ، ونوین ، شبندر ، های وب ، خپارس ، وبشهر ، بورس ، وسینا ، ومعادن ، بترانس ، غبشهر ، حفاری ، فملی  داشتند . 
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط منفی و پر عرضه ای داشت . شروع بازار تا ۱ ساعت ابتدا را شرایط منفی زیادی در پی داشت که با گذشت زمان خریداران بهتر سهام را خریدند و کمی شرایط بهتر شد . بازگشایی مثبت تاپیکو و تاصیکو ،‌شیران  روی مثبت هم از منفی شاخص کم کرد .

بیشترین حجم معاملات به ترتیب برای گروه های خودرو ، پتروشیمی ، بانکی ، بیمه بود .

گروه های حمل و نقل ، لیزینگ ، دارویی ، سیمانی مثبت بودند . و تک سهم های از گروه های مختلف دیگر مثبت ها را تشکیل دادند .

گروه های منفی هم نیروگاهی ، برقی ،  پالایشی ، خودرویی ، قطعات ، لاستیک ، تا حدی بیمه و بانک ، دام پروری ، ماشین الات ،  ساختمانی ، انفورماتیک ،  کاغذی ، ذغال سنگ و ... منفی بودند .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت بازار ، در گروه حمل و نقل ، حتاید ، حتوکا ، حپترو ، حاسا صف خرید ، حسینا ، وتوکا ، حریل مثبت معامله شدند .

در گروه لیزینگ ، ولساپا ، ولغدر ، ولملت ، ولیز صف خرید شدند .

در گروه دارویی ، داسوه ، دابور ، دامین ، کاسپین ، شفا ، دارو ، دتماد ، صف خرید شدند .

در گروه سیمانی ، سپاها ، سرود ، سخزر ، سشمال ، سمازن صف خرید ، سیلام ، سکرما ، سهگمت ، سغرب ، ساروم هم مثبت بودند .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب بازار ..... فراور ، کروی ، ختوقا ، خلنت ، خکار ، خکمک  ، تاپیکو ، خراسان ، شفن ، شیران ، غاذر ، غبهنوش ، غپینو ، غشاذر ، غفارس ، غگلپا ، ثفارس ، وتوس ، کپارس ، کحافظ ، کخاک ، کسرام ، کفرا . قهکمت ، بسوئیچ ، تاپکیش ، افرا ، ونیکی ، واتی ، سرچشمه ، چافست ، گکوثر ، تایرا ، تکمبا ، لپارس ، هجرت ، فسازان ، نمرینو ، شگل ، شدوص ، شتوکا ، فلوله . تاصیکو ، زدشت . زشگزا ، قاسم و .... بودند .


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در بازار پایه  ... لکما ، وثوق ، سامان ، ولتجار ، سخواف ، وثنو ، ابین ، ثزاگرس ، وبرق ، واحصا ، تپکو ، وایرا ، گپارس ، وبرق ، واحصا ، ولزار   ... مثبت مناسب  بودند .

 

rating
  نظرات کاربران