گزارش بازار ۲۸ مرداد ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۱۹۴۹ واحد مثبت شد و به عدد   ۲۶۲،۹۴۱ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۲۵۹۹  میلیارد تومان که ۱۰۶۷  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۱۵۳۲  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود .  در  فرابورس  ۷۹۵ میلیارد تومان  اوراق مشارکت ، صندوق ها   معامله شد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  شپنا ۴۲ ، چکاپا ۴۰ ، تپکو ۳۹ ، انرژی ۳۶ ، کرمان ۳۵ ، خودرو ۳۱ ، وپاسار ۲۷ ، اخابر ۲۵ ، سمگا ۲۱ ، وپارس ۲۰ ، لکما ۲۰ ، تاصیکو ۱۹ ، ذوب ۱۸ ، قثابت ۱۷ ، فرابورس ۱۶ ، حفاری ۱۶ ، نوری ۱۵ ، وملل ۱۵ ، کیسون ۱۴ ، لوتوس ۱۴ ، خپارس ۱۴ ، های وب ۱۴ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را  اخابر ، شپنا ، همراه ، ونوین ، وپاسار ، پارسان ، حکشتی ، خودرو ، وپارس ، وبشهر ، بترانس ، کچاد ، شبندر ، تنوین ، حفاری ، فملی ، وپخش ، وخاور ، غبشهر ، شاراک .......... و تاثیر منفی را  وامید ، کگل ، ومعادن ، پارس ، وبانک ، مبین ، فولاد ، فارس ، افق ، فخوز  داشتند . 
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط مثبتی داشت . گروه های نیروگاهی ، برقی ، کاغذی ،‌ مخابرات ، شیمیایی ، بانکی ، دام پروری ،  لاستیک ، غذایی ، دارویی ، بیمه ، حمل و نقل ، ساختمانی ،‌کانی غیر فلزی و کاشی ، قندی  مثبت بودند . و تک سهم ها از گروه های دیگر مثبت های بازار را تشکیل دادند .

گروه های فولادی ، سنگ اهنی هم ضعیف بودند .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت بازار ، در گروه نیروگاهی ، بزاگرس مثبت ۱۲٪ ، ونیرو ، بکهنوج صف خرید ، وهور ، بمپنا هم مثبت معامله شدند .

در گروه برقی ، بترانس ، بشهاب ، بسوئیچ ، بکاب ، بنیرو  صف خرید ، بموتو ، بکام هم مثبت بودند .

در گروه بانکی ، ونوین مثبت ۱۰٪ باز شد .  وپاسار ، وملل ، وپارس صف خرید ، وخاور هم مثبت معامله شد .

در گروه واسطه مالی ، تنوین ، لوتوس صف خرید ، امید هم مثبت معامله شد .  

در گروه غذایی ، بهپاک ، وبشهر ، غمارگ ، غشان ، غپاک ، غبهنوش ، غبشهر صف خرید شدند .

در گروه دارویی ، دابور ، داسوه ، دامین ، داوه ، دتماد ، دسبحا ، دفارا ، دیران ، کاسپین صف خرید شدند .

در گروه مخابرات ، اخابر ، همراه مثبت بودند .

در گروه کاغذی ، چکاپا ، چکارن صف خرید ، چکاوه هم مثبت معامله شد .

در گروه شیمیایی ، وپترو ، شدوص ، شلعاب ، شکربن صف خرید شدند .

در گروه لاستیک ، پاسا ، پکویر ، پسهند ، پکرمان ، پکویر مثبت معامله شدند .

در گروه بیمه ، اتکام ، بساما ، کوثر صف خرید ، ما ، دانا ، پارسیان مثبت معامله شدند .

در گروه حمل و نقل ، وتوکا ، حتوکا ، حسینا ، حتاید ، حپترو ، توریل صف خرید شدند .

در گروه ساختمان هم اقبال مناسب بود و اکثر نماد ها مثبت بودند .

در گروه کانی غیر فلزی و کاشی ، کماسه ، کگاز ، کسرام ، کفپارس ، کسعدی ، کساوه ، کرازی ، کخاک صف خرید شدند .

در گروه قندی ، قصفها ، قهکمت صف خرید ، قپیرا ، قشهد ، قشیر ، قلرست ، قمرو ، قزوین ، قچار مثبت بودند .

در گروه دام پروری ، زمگشا ، زقیام ، زشگزا ، زشریف صف خرید شدند .

 


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب ... شپنا ،‌زنگان ،‌ حفاری ، ونفت ، ختور ، ختوقا ، خزر ، خمحرکه ، خودر ، خنصیر ، شغدیر ، سشمال ، ولغدر ، ولملت ، رتاپ ، وملی ، واتی ، کشرق ، شوینده ، شپارس ، فلوله ، فاما ، هجرت و  ... بودند .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در بازار پایه  ... لکما ، کیسون ، کفراور ، وثوق ، وسین ، وپسا ، ثزاگرس ، ولانا ، خود کفا ، سلار ، غشوکو ، ثاصفا ، ساذری و   ... مثبت مناسب   بودند .

 

rating
  نظرات کاربران