گزارش بازار ۲۷ مرداد ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۴۱۳ واحد منفی شد و به عدد   ۲۶۰،۹۹۲  واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۲۳۱۲  میلیارد تومان که ۱۲۱۴  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۱۰۹۸  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود .  در بازار بورس ۱۱۴  میلیارد تومان بلوک ، در  فرابورس  ۴۴۱ میلیارد تومان   اوراق مشارکت ، صندوق ها   معامله شد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  شپنا ۷۴ ، تپکو ۴۳ ، ثنوسا ۴۰ ، خپارس ۳۰ ، کرمان ۲۹ ، های وب ۲۸ ، ذوب ۲۶ ، سمگا ۲۳ ، اخابر ۲۳ ، لکما ۲۰ ، شپلی ۱۹ ، نوری ۱۸ ، تاپیکو ۱۷ ، بکهنوج ۱۶ ، ختوقا ۱۵ ، فاراک ۱۵ ، تاصیکو ۱۴ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را  شپنا ، تاپیکو ، شپدیس ، های وب ، بفجر ، شاراک ، تاصیکو ، خپارس ، وامید ، آپ ، تنوین ، وسینا ، حفاری ، وملی ، تایرا ، تیپیکو.......... و تاثیر منفی را  همراه ، ومعادن ، فولاد ، رمپنا ، فملی ، شتران ، کچاد ، کگل ، رانفور ، فخوز ، پارسان ، وبصادر ، وتجارت ، مبین ، جم ، فارس  داشتند . 
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط منفی و پر عرضه ای داشت . گروه دام پروری و بعد بیمه و تا حدی ساختمانی صنایع مثبت امروز بودند . همراه با تک سهم ها از گروه های مختلف مثبت های دیگر بازار را تشکیل دادند .

گروه های فولادی ، مس ، مخابرات ، سنگ اهنی ، تا حدی پتروشیمی ، روانکار ، بانکی منفی بودند .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت بازار ، در گروه دام پروری ، سیمرغ ، زماهان ، زشگزا ، زقیام صف خرید ، زمگسا ، زگلدشت ، زدشت مثبت معامله شدند .

در گروه بیمه ، پارسیان ، اتکام ، اسیا ، کوثر صف خرید شدند . ما ، بساما ، البرز مثبت معامله شدند .

در گروه ساختمانی ، ثاخت ، ثتران ، ثغرب ، کرمان صف خرید ، ثاباد ، ا س پ ، ثشاهد ، ثمسکن مثبت معامله شدند .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب ... شپنا ، فسرب ، چدن ، حفاری ، ختور ، خمحرکه ، خدیزل ، خپارس ، شغدیر ، پتایر ، پاسا ، پلاسک ، دابور ، دارو ، داسوه ، دپارس ، دتماد ، دکپسول ، بهپاک ، غگرجی ، سکرد ، سشمال ، کپارس ، کسرام ، کسعدی ، کهمدا ، ولغدر ، بزاگرس ، بترانس ، بسوئیچ ، بنیرو ، بکاب ، حتوکا ، حپترو ، حسینا ، وملی ، اعتلا ، های وب ، چافست ، کشرق ، تایرا ، لبوتان ، لسرما ، وتوشه ، شپارس ، شلعاب ، شکربن و  ... بودند .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در بازار پایه  ... وثوق ، وسین ، وثنو ، نتوس ، گکیش ، وپسا ، ولراز و ... مثبت مناسب   بودند .

 

rating
  نظرات کاربران