گزارش بازار ۲۰ خرداد ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۴۵۸  واحد مثبت شد و به عدد  ۲۳۰،۲۶۷  واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۲۶۸۴  میلیارد تومان که ۱۷۶۵  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۹۱۹  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار بورس ۲۷ میلیارد تومان بلوک در بازار  فرابورس ۵۹۱  میلیارد تومان اوراق مشارکت ، صندوق ها   معامله شد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  خساپا ۵۵ ، سمگا ۵ ، خودرو ۴۹ ، حریل ۳۸ ، تاصیکو ۳۳ ، ذوب ۳۳ ، مرقام ۳۱ ، بفجر ۳۰ ، وتجارت ۲۹ ، وبملت ۲۸ ، شیران ۲۷ ، کرمان ۲۳ ، رمپنا ۲۱ ، بترانس ۲۱ ، فاراک ۲۰ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را همراه ، رمپنا ، اخابر ، رانفور ، دعبید ، شبهرن ، وپارس ، شیران ، وپاسار ، خودرو ، تاصیکو  .......... و تاثیر منفی را  جم ، مبین ، فولاد ، وغدیر ، فارس ، بفجر ، تاپیکو ، شبندر ، فخاس ، وبصادر ، شبریز ، شپدیس ، کاوه ، وامید ، وپخش    داشتند .  
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط منفی داشت . ۱ ساعت ابتدای بازار شاخص بالای ۲۵۰۰ واحد مثبت شد که بعد از این عرضه شدت یافت و شاخص ۴۵۸ واحد مثبت را در اخر بازار ثبت کرد .

گروه های دام پروری ، سیمانی و کانی غیر فلزی و کاشی ، تجهیزات و تک سهم ها از گروه های مختلف  مثبت بازار را تشکیل دادند .

و گروه های پالایشی ، پتروشیمی ، سنگ اهن ،  غذایی ، ساختمان ، خودرو ، لیزینگ ، بانک و ... منفی بودند .

 ــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت بازار ، در گروه دام پروری ، با اعلام افزایش نرخ ۱۹٪ شیر ، سهام گروه مثبت مناسب و صف خرید شدند .

در گروه سیمانی ، با خبر هایی مبنی بر افزایش نرخ ، ساراب ، سخزر ، سخوز ، سشرق ، سمازن ، سکرد صف خرید شدند .

در گروه کانی غیر فلزی و کاشی ، کاذر ، کپارس ، کساوه ، کسرا ، کفپارس ، کماسه صف خرید شدند .

در گروه تجهیزات ، فاذر ، رمپنا ، فاراک صف خرید شدند .

در گروه ماشین الات ، مثبت ۱۰٪ صف خرید شد . تکمبا . تایرا ، تکشا ، لابسا ، وتوشه صف خرید شدند .

 


ــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب بازار  ... فاسمین ، زنگان ، وپارس ، ختراک ، ختوقا ، خوساز ، شیران ، پاسا ، داسوه ، برکت ، دتولید . دسینا ، دکیمی ، دلقما ، شفا ، غبهنوش ، غگرجی ، غفارس ، غگلستا ، غمینو ، سمگا ، کرمان ، ثاخت ، قپیرا ، قثابت ، قشکر ، بشهاب ، بکهنوج ، بنیرو ، بمپنا ، حسینا ، حسیر ، حخزر ، حپترو ، مرقام ، مفاخر ، پرداخت ، شپاس ، شبهرن ، اخابر ، شکربن ، قاسم ، لوتوس بودند .
ـــــــــــــــــــ

در بازار پایه ، خکاوه ، فبیرا ، غویتا ، غصینو ،‌ حاریا ، ثنظام ، دقاضی ، سلار ، ثزاگرس ، وپسا ، گپارس ، خفناور و ...  مثبت بودند .

 

rating
  نظرات کاربران