شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
آرشیو
گروه

گزارش بازار ۲۷ ابان ۹۷

شاخص بورس امروز ۵۲۶۱ واحد منفی شد و به عدد ۱۷۳۵۵۷ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۱۹۸ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۶ ابان ۹۷

شاخص بورس امروز ۳۱۷۵ واحد منفی شد و به عدد ۱۷۸۸۱۹ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۱۶۵ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۳ ابان ۹۷

شاخص بورس امروز ۱۲۱۷ واحد منفی شد و به عدد ۱۸۱۹۹۴ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۹۰۰ میلیارد تومان ک... .ادامه..


گزارش بازار ۲۲ ابان ۹۷

شاخص بورس امروز ۱۰۰۰ واحد مثبت شد و به عدد ۱۸۳۲۱۲ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۲۸۵ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۱ ابان ۹۷

شاخص بورس امروز ۱۵۴۳ واحد مثبت شد و به عدد ۱۸۲۲۱۱ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۱۴۳ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۰ ابان ۹۷

شاخص بورس امروز ۳۵۶۲ واحد منفی شد و به عدد ۱۸۰۶۶۸ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۲۲۷ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۱۹ ابان ۹۷

شاخص بورس امروز ۸۶۹ واحد منفی شد و به عدد ۱۸۴۲۳۱ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۴۵۲ میلیارد تومان ک... .ادامه..


گزارش بازار ۱۵ ابان ۹۷

شاخص بورس امروز ۹۴۰ واحد مثبت شد و به عدد ۱۸۵۱۰۰ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۲۸۱ میلیارد تومان ک... .ادامه..


گزارش بازار ۱۴ ابان ۹۷

شاخص بورس امروز ۱۲۴۱ واحد مثبت شد و به عدد ۱۸۴۱۵۹ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۱۵۲ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۱۳ ابان ۹۷

شاخص بورس امروز ۵۳۰ واحد منفی شد و به عدد ۱۸۲۹۱۸ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۰۸۰ میلیارد تومان ک... .ادامه..