شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
آرشیو
گروه

گزارش بازار ۱ شهریور ۹۶

شاخص بورس امروز ۱۶۹ واحد مثبت شد و به عدد ۸۲۵۴۱ واحد رسید حجم معاملات بازار۲۸۷ میلیارد تومان که ۱۹۹... .ادامه..


گزارش بازار ۳۱ مرداد ۹۶

شاخص بورس امروز ۲۹۷ واحد مثبت شد و به عدد ۸۲۳۷۲ واحد رسید حجم معاملات بازار۳۹۳ میلیارد تومان که ۳۳۳... .ادامه..


گزارش بازار ۳۰ مرداد ۹۶

شاخص بورس امروز ۵۸ واحد مثبت شد و به عدد ۸۲۰۷۵ واحد رسید حجم معاملات بازار۳۹۲ میلیارد تومان که ۱۲۳ ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۹ مرداد ۹۶

شاخص بورس امروز ۶۱ واحد مثبت شد و به عدد ۸۲۰۱۶ واحد رسید حجم معاملات بازار۲۰۹ میلیارد تومان که ۱۴۵ ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۸ مرداد ۹۶

شاخص بورس امروز ۲۱۳ واحد مثبت شد و به عدد ۸۱۹۵۴ واحد رسید حجم معاملات بازار۳۵۰ میلیارد تومان که ۲۷۳... .ادامه..


گزارش بازار ۲۵ مرداد ۹۶

شاخص بورس امروز ۴۵ واحد مثبت شد و به عدد ۸۱۷۴۱ واحد رسید حجم معاملات بازار۳۴۴ میلیارد تومان که ۲۷۰ ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۴ مرداد ۹۶

شاخص بورس امروز ۳۶ واحد مثبت شد و به عدد ۸۱۶۹۶ واحد رسید حجم معاملات بازار۲۴۲ میلیارد تومان که ۱۳۹ ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۳ مرداد ۹۶

شاخص بورس امروز ۲ واحد منفی شد و به عدد ۸۱۶۵۹ واحدرسید حجم معاملات بازار۱۹۱ میلیارد تومان که ۱۱۵ می... .ادامه..


گزارش بازار ۲۲ مرداد ۹۶

شاخص بورس امروز ۱۰۱ واحد منفی شد و به عدد ۸۱۶۶۱واحد رسید حجم معاملات بازار۲۰۸ میلیارد تومان که ۱۱۴ ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۱ مرداد ۹۶

شاخص بورس امروز ۱۸۳ واحد مثبت شد و به عدد ۸۱۷۶۳ واحد رسید حجم معاملات بازار۲۲۰ میلیارد تومان که ۱۴۳... .ادامه..