آرشیو
گروه

گزارش بازار ۳۱ شهریور ۹۹

شاخص بورس امروز ۵۷۰۸۱ واحد منفی شد و به عدد ۱،۵۹۵،۱۵۴ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۸۴۷۳ میلیارد تو... .ادامه..


گزارش بازار ۳۰ شهریور ۹۹

شاخص بورس امروز ۴۷۲۴۹ واحد منفی شد و به عدد ۱،۶۵۲،۲۴۴ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۲۷۲۳ میلیارد ت... .ادامه..


گزارش بازار ۲۹ شهریور ۹۹

شاخص بورس امروز ۴۵۹۹ واحد منفی شد و به عدد ۱،۶۹۹،۵۰۹ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۷۶۶۶ میلیارد تو... .ادامه..


گزارش بازار ۲۶ شهریور ۹۹

شاخص بورس امروز ۳۹۵۰۵ واحد مثبت شد و به عدد ۱،۷۰۴،۰۹۸ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۳۲۳۴ میلیارد ت... .ادامه..


گزارش بازار ۲۵ شهریور ۹۹

شاخص بورس امروز ۵۹۶۷۲ واحد مثبت شد و به عدد ۱،۶۶۷،۲۵۸ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۸۵۳۲ میلیارد ت... .ادامه..


گزارش بازار ۲۴ شهریور ۹۹

شاخص بورس امروز ۲۹۲۹۹ واحد مثبت شد و به عدد ۱،۶۰۷،۴۸۹ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۳۵۹۶ میلیارد ت... .ادامه..


گزارش بازار ۲۳ شهریور ۹۹

شاخص بورس امروز ۵۵۶۸ واحد منفی شد و به عدد ۱،۵۷۸،۱۸۵ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۳۳۳۸ میلیارد تو... .ادامه..


گزارش بازار ۲۲ شهریور ۹۹

شاخص بورس امروز ۲۷۴۸۲ واحد مثبت شد و به عدد ۱،۵۸۳،۷۶۳ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۲۱۹۶ میلیارد ت... .ادامه..


گزارش بازار ۱۹ شهریور ۹۹

شاخص بورس امروز ۱۳۶۸۴ واحد منفی شد و به عدد ۱،۵۵۶،۳۲۵ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۳۷۳۰ میلیارد ت... .ادامه..


گزارش بازار ۱۸ شهریور ۹۹

شاخص بورس امروز ۳۷۱۴۵ واحد منفی شد و به عدد ۱،۵۷۰،۰۴۹ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۷۴۲۴ میلیارد تو... .ادامه..