شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
آرشیو
گروه

گزارش بازار ۹ اسفند ۹۵

شاخص بورس امروز ۱۵ واحد مثبت شد و به عدد ۷۷۵۹۰ واحد رسید حجم معاملات بازار۳۸۹ میلیارد تومان که ۱۳۴ ... .ادامه..


گزارش بازار ۸ اسفند ۹۵

شاخص بورس امروز ۲۸۸ واحد منفی شد و به عدد ۷۷۵۷۴ واحد رسید حجم معاملات بازار۴۲۴ میلیارد تومان که ۲۰۲... .ادامه..


گزارش بازار ۷ اسفند ۹۵

شاخص بورس امروز ۱۶ واحد مثبت شد و به عدد ۷۷۸۶۳ واحد رسید حجم معاملات بازار۳۳۵ میلیارد تومان که ۱۴۰ ... .ادامه..


گزارش بازار۴ اسفند ۹۵

شاخص بورس امروز ۴۶ واحد مثبت شد و به عدد ۷۷۸۴۷ واحد رسید حجم معاملات بازار۴۳۰ میلیارد تومان که ۲۱۱ ... .ادامه..


گزارش بازار ۳ اسفند ۹۵

شاخص بورس امروز ۱۰۲ واحد مثبت شد و به عدد ۷۷۸۰۰ واحد رسید حجم معاملات بازار۴۴۵ میلیارد تومان که ۳۰۰... .ادامه..


گزارش بازار ۲ اسفند ۹۵

شاخص بورس امروز ۳۹ واحد مثبت شد و به عدد ۷۷۶۹۸ واحد رسید حجم معاملات بازار۳۲۲ میلیارد تومان که ۱۶۰ ... .ادامه..


گزارش بازار ۱ اسفند ماه ۹۵

شاخص بورس امروز ۵۹ واحد مثبت شد و به عدد ۷۷۶۵۸ واحد رسید حجم معاملات بازار۲۸۷ میلیارد تومان که ۱۵۲ ... .ادامه..


گزارش بازار ۳۰ بهمن ۹۵

شاخص بورس امروز ۴۰۹ واحد مثبت شد و به عدد ۷۷۵۹۹ واحد رسید حجم معاملات بازار۴۲۱ میلیارد تومان که ۳۲۸... .ادامه..


گزارش بازار ۲۷ بهمن ۹۵

شاخص بورس امروز ۱۸۹ واحد مثبت شد و به عدد ۷۷۱۸۹ واحد رسید حجم معاملات بازار۸۷۰ میلیارد تومان که ۳۴۸... .ادامه..


گزارش بازار ۲۶ بهمن ۹۵

شاخص بورس امروز ۲۵ واحد مثبت شد و به عدد ۷۷۰۰۱ واحد رسید حجم معاملات بازار۱۳۲۶ میلیارد تومان که ۲۶۵... .ادامه..