شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
آرشیو
گروه

گزارش بازار ۲۴ مرداد ۹۷

شاخص بورس امروز ۴۵۰ واحد منفی شد و به عدد ۱۳۰۴۷۶ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۹۶۶ میلیارد تومان که... .ادامه..


گزارش بازار ۲۳ مرداد ۹۷

شاخص بورس امروز ۲۴۰۴ واحد مثبت شد و به عدد ۱۳۰۹۲۷ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۸۹۹ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۲ مرداد ۹۷

شاخص بورس امروز ۱۳۷۹ واحد منفی شد و به عدد ۱۲۸۵۲۲ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۶۹۴ میلیارد تومان ک... .ادامه..


گزارش بازار ۲۱ مرداد ۹۷

شاخص بورس امروز ۸۸۸ واحد مثبت شد و به عدد ۱۲۹۹۰۱ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۳۳۹ میلیارد تومان ک... .ادامه..


گزارش بازار ۲۰ مرداد ۹۷

شاخص بورس امروز ۲۵۰۷ واحد منفی شد و به عدد ۱۲۹۰۱۳ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۸۴۳ میلیارد تومان ک... .ادامه..


گزارش بازار ۱۷ مرداد ۹۷

شاخص بورس امروز ۲۰۶۲ واحد منفی شد و به عدد ۱۳۱۵۲۱ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۱۰۱ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۱۶ مرداد ۹۷

شاخص بورس امروز ۲۵۶ واحد مثبت شد و به عدد ۱۳۳۵۸۴ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۳۶۸ میلیارد تومان ک... .ادامه..


گزارش بازار ۱۵ مرداد ۹۷

شاخص بورس امروز ۵۱۹۸ واحد مثبت شد و به عدد ۱۳۳۶۴۶ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۹۳۸ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۱۴ مرداد ۹۷

شاخص بورس امروز ۴۰۹۴ واحد مثبت شد و به عدد ۱۲۸۴۴۸ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۵۶۳ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۱۳ مرداد ۹۷

شاخص بورس امروز ۴۰۱ واحد مثبت شد و به عدد ۱۲۴۳۵۲ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۲۱۹ میلیارد تومان ک... .ادامه..