آرشیو
گروه

گزارش بازار ۳۱ اردیبهشت ۹۸

شاخص بورس امروز ۳۲۲۰ واحد مثبت شد و به عدد ۲۱۵،۰۹۱ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۸۷۲ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۳۰ اردیبهشت ۹۸

شاخص بورس امروز ۹۷۹ واحد منفی شد و به عدد ۲۱۱،۸۷۱ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۶۸۳ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۹ اردیبهشت ۹۸

شاخص بورس امروز ۱۰۳ واحد مثبت شد و به عدد ۲۱۲،۸۵۱ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۷۲۹ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۸ اردیبهشت ۹۸

شاخص بورس امروز ۱۷۳۲ واحد مثبت شد و به عدد ۲۱۲،۷۴۹ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۷۵۴ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۲۵ اردیبهشت ۹۸

شاخص بورس امروز ۷۲۸ واحد منفی شد و به عدد ۲۱۱،۰۱۷ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۰۱۹ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۴ اردیبهشت ۹۸

شاخص بورس امروز ۳۹۹۴ واحد مثبت شد و به عدد ۲۱۱،۷۴۶ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۰۳۸ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۲۳ اردیبهشت ۹۸

شاخص بورس امروز ۳۶۸۲ واحد مثبت شد و به عدد ۲۰۷،۷۵۱ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۶۵۶ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۲۲ اردیبهشت ۹۸

شاخص بورس امروز ۵۰۸۷ واحد منفی شد و به عدد ۲۰۴،۰۶۷ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۶۰۳ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۲۱ اردیبهشت ۹۸

شاخص بورس امروز ۲۱۸۹ واحد منفی شد و به عدد ۲۰۹،۱۵۴ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۸۸۸ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۱۸ اردیبهشت ۹۸

شاخص بورس امروز ۳۱۴۶ واحد مثبت شد و به عدد ۲۱۱،۳۴۳ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۹۱۷ میلیارد تومان... .ادامه..