شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
آرشیو
گروه

گزارش بازار ۲۶ مهر ۹۶

شاخص بورس امروز ۱۰۸ واحد مثبت شد و به عدد ۸۵۷۶۸ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۷۱ میلیارد تومان که ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۵ مهر ۹۶

شاخص بورس امروز ۶۹ واحد مثبت شد و به عدد ۸۵۶۶۰ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۳۹۹ میلیارد تومان که ۲... .ادامه..


گزارش بازار ۲۴ مهر ۹۶

شاخص بورس امروز ۱۹۵ واحد مثبت شد و به عدد ۸۵۵۹۰ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۳۷۸ میلیارد تومان که ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۳ مهر ۹۶

شاخص بورس امروز ۱۳۱ واحد مثبت شد و به عدد ۸۵۳۹۴ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۳۱۱ میلیارد تومان که ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۲ مهر ۹۶

شاخص بورس امروز ۵۱۹ واحد مثبت شد و به عدد ۸۵۲۶۳ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۹۴ میلیارد تومان که ... .ادامه..


گزارش بازار ۱۹ مهر ۹۶

شاخص بورس امروز ۹ واحد مثبت شد و به عدد ۸۴۷۴۴ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۳۰۲ میلیارد تومان که ۳۰... .ادامه..


گزارش بازار ۱۸ مهر ۹۶

شاخص بورس امروز ۱۲۲ واحد مثبت شد و به عدد ۸۴۷۳۴ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۵۱۳ میلیارد تومان که ... .ادامه..


گزارش بازار ۱۶ مهر ۹۶

شاخص بورس امروز ۵۰۶ واحد منفی شد و به عدد ۸۴۶۶۲ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۵۶۳ میلیارد تومان که ... .ادامه..


گزارش بازار ۱۵ مهر ۹۶

شاخص بورس امروز ۳۹۰ واحد منفی شد و به عدد ۸۵۰۶۹ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۴۳۶ میلیارد تومان که ... .ادامه..


گزارش بازار ۱۲ مهر ۹۶

شاخص بورس امروز ۷۴ واحد مثبت شد و به عدد ۸۵۴۲۹ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۸۵ میلیارد تومان که ۱... .ادامه..