شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
آرشیو
گروه

گزارش بازار ۱ خرداد ۹۷

شاخص بورس امروز ۲ واحد مثبت شد و به عدد ۹۵۲۲۹ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۷۳ میلیارد تومان که ۱۴... .ادامه..


گزارش بازار ۳۱ اردیبهشت ۹۷

شاخص بورس امروز ۹۱ واحد مثبت شد و به عدد ۹۵۲۲۷ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۰۴۱ میلیارد تومان که ... .ادامه..


گزارش بازار ۳۰ اردیبهشت ۹۷

شاخص بورس امروز ۳۳ واحد مثبت شد و به عدد ۹۵۱۳۶ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۲۴۳ میلیارد تومان که ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۹ اردیبهشت ۹۷

شاخص بورس امروز ۱۶۲ واحد مثبت شد و به عدد ۹۵۱۰۳ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۵۲۰ میلیارد تومان که ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۶ اردیبهشت ۹۷

شاخص بورس امروز ۳۴ واحد مثبت شد و به عدد ۹۴۹۴۰ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۳۷۴ میلیارد تومان که ۲... .ادامه..


گزارش بازار ۲۵ اردیبهشت ۹۷

شاخص بورس امروز ۲۰۲ واحد مثبت شد و به عدد ۹۴۹۰۶ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۳۲۶ میلیارد تومان که ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۴ اردیبهشت ۹۷

شاخص بورس امروز ۵۳۷ واحد مثبت شد و به عدد ۹۴۷۰۳ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۴۰۲ میلیارد تومان که ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۳ اردیبهشت ۹۷

شاخص بورس امروز ۲۷۴ واحد مثبت شد و به عدد ۹۴۱۶۵ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۳۴۷ میلیارد تومان که ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۲ اردیبهشت ۹۷

شاخص بورس امروز ۱۹۹ واحد مثبت شد و به عدد ۹۳۸۹۱ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۴۰۹ میلیارد تومان که ... .ادامه..


گزارش بازار ۱۹ اردیبهشت ۹۷

شاخص بورس امروز ۸۵ واحد مثبت شد و به عدد ۹۳۶۹۱ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۶۱۳ میلیارد تومان که ۴... .ادامه..