آرشیو
گروه

گزارش بازار ۱۳ اذر ۹۸

شاخص بورس امروز ۱۷۱۳ واحد مثبت شد و به عدد ۳۲۲،۵۲۸ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۸۹۰ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۱۲ اذر ۹۸

شاخص بورس امروز ۶۱۹ واحد مثبت شد و به عدد ۳۲۰،۸۱۴ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۶۳۳ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۱۱ اذر ۹۸

شاخص بورس امروز ۱۵۲۴ واحد مثبت شد و به عدد ۳۲۰،۱۹۴ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۳۴۷۸ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۱۰ اذر ۹۸

شاخص بورس امروز ۴۰۸۲ واحد مثبت شد و به عدد ۳۱۸،۶۷۰ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۸۶۲ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۹ اذر ۹۸

شاخص بورس امروز ۳۳۵۷ واحد مثبت شد و به عدد ۳۱۴،۵۸۷ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۶۷۰ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۶ اذر ۹۸

شاخص بورس امروز ۱۵۸۶ واحد مثبت شد و به عدد ۳۱۱،۲۳۰ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۵۹۷ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۵ اذر ۹۸

شاخص بورس امروز ۱۱۶۶ واحد مثبت شد و به عدد ۳۰۹،۶۴۳ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۳۳۲۸ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۴ اذر ۹۸

شاخص بورس امروز ۲۷۰۳ واحد مثبت شد و به عدد ۳۰۸،۴۷۷ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۸۹۷ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۳ اذر ۹۸

شاخص بورس امروز ۱۵۱ واحد مثبت شد و به عدد ۳۰۵،۷۷۴ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۳۷۴ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۲ اذر ۹۸

شاخص بورس امروز ۶۲۵ واحد مثبت شد و به عدد ۳۰۵،۶۲۲ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۳۳۰۹ میلیارد تومان ... .ادامه..