شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
آرشیو
گروه

گزارش بازار ۶ اردیبهشت ۹۶

شاخص بورس امروز ۱۷۱ واحد مثبت شد و به عدد ۷۹۵۹۶ واحد رسید حجم معاملات بازار۴۱۱ میلیارد تومان که ۲۷۶... .ادامه..


گزارش بازار ۴ اردیبهشت ۹۶

شاخص بورس امروز ۳۵ واحد مثبت شد و به عدد ۷۹۴۲۵ واحد رسید حجم معاملات بازار۴۳۱ میلیارد تومان که ۲۳۹ ... .ادامه..


گزارش بازار ۳ اردیبهشت ۹۶

شاخص بورس امروز ۸۷ واحد مثبت شد و به عدد ۷۹۳۹۰ واحد رسید حجم معاملات بازار۵۶۴ میلیارد تومان که ۳۲۰ ... .ادامه..


گزارش بازار ۲ اردیبهشت ۹۶

شاخص بورس امروز ۶۵۱ واحد مثبت شد و به عدد ۷۹۳۰۲ واحد رسید حجم معاملات بازار۴۷۱ میلیارد تومان که ۲۷۹... .ادامه..


گزارش بازار ۳۰ فروردین ۹۶

شاخص بورس امروز ۳۱۱ واحد مثبت شد و به عدد ۷۸۶۵۱ واحد رسید حجم معاملات بازار۴۴۸ میلیارد تومان که ۲۸۶... .ادامه..


گزارش بازار ۲۹ فروردین ۹۶

شاخص بورس امروز ۹۲ واحد مثبت شد و به عدد ۷۸۳۳۹ واحد رسید حجم معاملات بازار۵۲۳ میلیارد تومان که ۳۶۱ ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۸ فروردین ۹۶

شاخص بورس امروز ۲۲۴ واحد منفی شد و به عدد ۷۸۲۴۷ واحد رسید حجم معاملات بازار۴۲۱ میلیارد تومان که ۲۲۶... .ادامه..


گزارش بازار ۲۷ فروردین ۹۶

شاخص بورس امروز ۸۸ واحد مثبت شد و به عدد ۷۸۴۷۱ واحد رسید حجم معاملات بازار۶۲۰ میلیارد تومان که ۳۱۲ ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۶ فروردین ۹۶

شاخص بورس امروز ۲۵۰ واحد مثبت شد و به عدد ۷۸۳۸۳ واحد رسید حجم معاملات بازار۶۵۶ میلیارد تومان که ۴۵۸... .ادامه..


گزارش بازار ۲۳ فروردین ۹۶

شاخص بورس امروز ۲۴ واحد مثبت شد و به عدد ۷۸۱۳۲ واحد رسید حجم معاملات بازار۶۸۰ میلیارد تومان که ۲۳۶ ... .ادامه..