شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
آرشیو
گروه

گزارش بازار ۴ تیر ۹۶

شاخص بورس امروز ۱۲ واحد مثبت شد و به عدد ۷۸۶۶۵ واحد رسید حجم معاملات بازار۲۸۳ میلیارد تومان که ۱۹۵ ... .ادامه..


گزارش بازار ۳ تیر ۹۶

شاخص بورس امروز ۸۳ واحد منفی شد و به عدد ۷۸۶۵۲ واحد رسید حجم معاملات بازار۳۰۲ میلیارد تومان که ۱۱۱ ... .ادامه..


گزارش بازار ۳۱ خرداد ۹۶

شاخص بورس امروز ۱۳۱ واحد منفی شد و به عدد ۷۸۷۳۶ واحد رسید حجم معاملات بازار۳۶۴ میلیارد تومان که ۲۰۲... .ادامه..


گزارش بازار ۳۰ خرداد ۹۶

شاخص بورس امروز ۸ واحد مثبت شد و به عدد ۷۸۸۶۷ واحد رسید حجم معاملات بازار۴۶۵ میلیارد تومان که ۱۰۰ م... .ادامه..


گزارش بازار ۲۹ خرداد ۹۶

شاخص بورس امروز ۱۳۰ واحد منفی شد و به عدد ۷۸۸۶۰ واحد رسید حجم معاملات بازار۱۱۹ میلیارد تومان که ۱۱۰... .ادامه..


گزارش بازار ۲۸ خرداد ۹۶

شاخص بورس امروز ۲۹۴ واحد منفی شد و به عدد ۷۸۹۹۰ واحد رسید حجم معاملات بازار۳۲۴ میلیارد تومان که ۲۴۵... .ادامه..


گزارش بازار ۲۷ خرداد ۹۶

شاخص بورس امروز ۱۸۰ واحد منفی شد و به عدد ۷۹۲۸۵ واحد رسید حجم معاملات بازار۱۸۶ میلیارد تومان که ۱۳۱... .ادامه..


گزارش بازار ۲۴ خرداد ۹۶

شاخص بورس امروز ۳۸ واحد مثبت شد و به عدد ۷۹۴۶۵ واحد رسید حجم معاملات بازار۱۸۶ میلیارد تومان که ۱۳۱ ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۳ خرداد ۹۶

شاخص بورس امروز ۱۳۷ واحد منفی شد و به عدد ۷۹۴۲۶ واحد رسید حجم معاملات بازار۳۶۹ میلیارد تومان که ۲۰۲... .ادامه..


گزارش بازار ۲۲ خرداد ۹۶

شاخص بورس امروز ۳۰۶ واحد منفی شد و به عدد ۷۹۵۶۴ واحد رسید حجم معاملات بازار۱۵۶ میلیارد تومان که ۷۶ ... .ادامه..