شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
آرشیو
گروه

گزارش بازار ۲۷ اسفند ۹۶

شاخص بورس امروز ۲۴۲ واحد مثبت شد و به عدد ۹۵۸۱۹ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۰۶۱ میلیارد تومان که... .ادامه..


گزارش بازار ۲۶ اسفند ۹۶

شاخص بورس امروز ۵۱ واحد مثبت شد و به عدد ۹۵۵۷۷ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۴۶۹۹ میلیارد تومان که ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۳ اسفند ۹۶

شاخص بورس امروز ۷۸۸ واحد منفی شد و به عدد ۹۵۵۲۵ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۶۷۰ میلیارد تومان که ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۲ اسفند ۹۶

شاخص بورس امروز ۱۱۹ واحد مثبت شد و به عدد ۹۶۳۱۴ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۴۹۲ میلیارد تومان که... .ادامه..


گزارش بازار ۲۱ اسفند ۹۶

شاخص بورس امروز ۱۶۵ واحد مثبت شد و به عدد ۹۶۱۹۴ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۶۰۲ میلیارد تومان که ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۰ اسفند ۹۶

شاخص بورس امروز ۵۶۶ واحد منفی شد و به عدد ۹۶۰۲۸ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۵۸۰ میلیارد تومان که... .ادامه..


گزارش بازار ۱۹ اسفند ۹۶

شاخص بورس امروز ۲۶۵ واحد منفی شد و به عدد ۹۶۵۹۴ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۰۷۸ میلیارد تومان که... .ادامه..


گزارش بازار ۱۶ اسفند ۹۶

شاخص بورس امروز ۱۳۰ واحد منفی شد و به عدد ۹۶۸۶۰ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۸۹۵ میلیارد تومان که... .ادامه..


گزارش بازار ۱۵ اسفند ۹۶

شاخص بورس امروز ۱۹۱ واحد منفی شد و به عدد ۹۶۹۹۱ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۶۸۶ میلیارد تومان که ... .ادامه..


گزارش بازار ۱۴ اسفند ۹۶

شاخص بورس امروز ۱۵۵ واحد منفی شد و به عدد ۹۷۱۹۸ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۵۸۴ میلیارد تومان که ... .ادامه..