شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
آرشیو
گروه

گزارش بازار ۲۲ اذر ۹۶

شاخص بورس امروز ۶۵۴ واحد مثبت شد و به عدد ۹۲۲۸۳ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۸۷۹ میلیارد تومان که ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۱ اذر ۹۶

شاخص بورس امروز ۱۰۷۶ واحد مثبت شد و به عدد ۹۲۶۲۸ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۷۱۵ میلیارد تومان که... .ادامه..


گزارش بازار ۲۰ اذر ۹۶

شاخص بورس امروز ۳۵۳ واحد مثبت شد و به عدد ۹۱۵۵۲ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۶۴۸ میلیارد تومان که ... .ادامه..


گزارش بازار ۱۹ اذر ۹۶

شاخص بورس امروز ۳۸ واحد مثبت شد و به عدد ۹۱۱۹۸ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۳۵۹ میلیارد تومان که ۱... .ادامه..


گزارش بازار ۱۸ اذر ۹۶

شاخص بورس امروز ۶۸ واحد مثبت شد و به عدد ۹۱۱۶۰ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۳۰۴ میلیارد تومان که ۱... .ادامه..


گزارش بازار ۱۴ اذر ۹۶

شاخص بورس امروز ۱۵۶ واحد مثبت شد و به عدد ۹۱۰۹۳ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۳۴۷ میلیارد تومان که ... .ادامه..


گزارش بازار ۸ اذر ۹۶

شاخص بورس امروز ۱۰۳ واحد منفی شد و به عدد ۹۱۱۵۲ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۳۵۹ میلیارد تومان که ... .ادامه..


گزارش بازار ۷ اذر ۹۶

شاخص بورس امروز ۵۹۹ واحد مثبت شد و به عدد ۹۱۲۵۵ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۴۲۵ میلیارد تومان که ... .ادامه..


گزارش بازار ۵ اذر ۹۶

شاخص بورس امروز ۱۸۶ واحد مثبت شد و به عدد ۹۰۶۵۵ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۴۵۶ میلیارد تومان که ... .ادامه..


گزارش بازار ۴ اذر ۹۶

شاخص بورس امروز ۱۱۳۰ واحد مثبت شد و به عدد ۹۰۴۶۹ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۵۵۴ میلیارد تومان که... .ادامه..